Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

 

Ja, masser af fynboer har også slægtninge i Køwenhaun, så derfor havde vi Carsten Krog til at fortælle om dette emne i foråret 2022. Her er nogle tips og links fra Carstens oplæg:

København, Sokkelund herred
Der findes et herredskort på forsiden af www.dsodense.dk. Dér ses alle Københavns sogne, som de så ud indtil 1972. Det er den version slægtsforskere oftest bruger, men Kbh. forandres konstant. Eksempel på forskel på 1850 og 1926.

Sogne
Der findes hjælpekort på www.sogn.dkwww.sdfekort.dk og www.digdag.dk - den sidste er eminent til at søge efter et givent sogn på et givent tidspunkt, hvis man kun har en adresse på personen. Læs evt. også artiklen Offentlige myndigheder - find dem med DIGDAG.

Gader og stræder
Her er nogle kilder til at finde gadens placering på landkortet:

Google Map
Google
www.fogsgaard.org
Københavns Stadsarkiv www.kbharkiv.dk, Politiets registerblade, mandtal og efterretninger, begravelsesprotokoller, borgerlige vielser
Frederiksberg Stadsbibliotek, skatteoplysninger og borgerlige vielser https://stadsarkivet.frederiksberg.dk/frederiksberg-kildeviser

Case 1:
Ruth Vilhelma findes viet på Tåsinge i 1945. Her står, at hun er født i Absalon sogn i 1918.
Fandt hende i Folketælling (FT) 1930 på Sønder Boulevard 18, 4. 
Fandt hende konfirmeret i 1933 i Getsemena sogn, boede Sønder Boulevard 18, 4.
Fandt hende 'fremstillet i Skelby kirke' ved Præstø' i 1923, her er anført at hun er hjemmedøbt i 1919.
Derefter fundet i FT 02.1921 i Skelby
Derefter fundet samme sted i 11.1925

Case 2:
Ingeborg Søresen (senere Ingeborg Njor) er født i år 1900 i Sct. Pauls sogn. Boede Olfert Fischersgade 55, 2.
Fundet i FT 1901 på adressen Olfert Fischersgade 50, 1.
I Politiets registerblade er faderen fundet og dermed adresserne
1904 Aggersborggade 9, 4.
1904 Aarhusgade 17
1905 Jellingegade 2
1912 Aalborggade 20
1914 Aarhusgade 62
Derefter fundet i FT 1906 på Jellingegade 2
I året 1914 får Ingeborg sit eget blad i Politiets registerblade og her kan hendes bopæle findes frem til 1919, hvor hun bor Aarhusgade 62.
Derefter fundet i FT 1916 og med et sats er søgt på Aarhusgade 62, og dér findes hun også i FT 1921.
Viet i 10.1925 i Sct. Jacobs sogn, dér bor hun stadig Aarhusgade 62.
FT 11.1925 viser at hun nu bor Koldinggade 28.
FT 1930 og 1940 viser at hun bor i Husum.

Bornholmere i København
www.bornholmere.dk er en unik database med oplysninger om mere end 100.000 bornholmere.

Fødsel indført i hvilken kirkebog?
Fødslen indføres i bopælssognet ved fødslen.
Eller i det sogn hvor fødeklinikken eller sygehuset lå.
Undtagelser kan være job og tro, f.eks. søfolkenes børn er ført i Holmens sogn.
Hvis familien er jøder, katolikker eller født i et anerkendt trossamfund, er de ført i dette trossamfunds kirkebøger og altså ikke i de kristne kirkers kirkebøger. De anerkendte trossamfunds kirkebøger findes på www.sa.dk på lige fod med de andre kirkebøger.

Sogne ved død
Hvor ligger kirkegården? Vestre kirkegård, i hvilket sogn ligger den? Det er Danmarks største kirkegård og benyttes ved begravelser af mange forskellige sognes beboere. Selvom kirkegården ligger, hvor den blev etableret i 1870, har den i tidens løb ligget i følgende sogne:
1870-1902 Hvidovre sogn
1902-1941 Valby sogn
1941-2009 Johannes Døbers sogn
2010- Ny Valby sogn

Registrering af sted ved begivenheder i vores slægtsforskning sker ofte efter denne skabelon: Sogn, Herred, Amt, Land. Ved begravelse i København på Vestre kirkegård giver det ikke mening at anføre det sogn, hvor kirkegården ligger i, det ville være mere naturligt at skrive: Vestre kirkegård, Sokkelund, København, Danmark

Mette F og Carsten Krog
03.2022