Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

 

I stedet for at gætte sig frem til, hvor man finder arkivalierne i Daisy på www.sa.dk, kan man også bruge den mere præcise metode, nemlig den fantastiske hjemmesde www.digdag.dk

DIGDAG er en forkortelse for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi. Her holdes styr på, hvad sogne, retskredse, lægedistrikter m.v. hed på et givet tidspunkt i historien. Ret genialt! Du ved jo som regel, hvor vores aner boede i et givet årstal, hvor en eller anden begivenhed indtraf i hans eller hendes liv. Indtast årstallet, vælg hvad du vil søge efter og zoomer ind på kortet. Så kommer svaret øverst til venstre på siden.

DIGDAG er en ret dyr hjemmeside, der blev lavet omkring 2014-2015 af flere offentlige myndigheder. Manøvreringen på landkortet er mildest talt elendig, man havner nemt midt i Kattegat...
I 2018 slap de mange millioner op, og Rigsarkivet har ikke længere råd til at drive siden. Derfor er der kun en nødtørftig rest, der er tilbage, men lige præcis det, vi slægtsforskere har brug for.

Eksempel:
Jeg søger en fødsel i 1875 i landsbyen Gislev og vil gerne finde jordemoderprotokollen for denne fødsel. Jeg har læst mig til, at jordemoderprotokoller findes under embedslægearkivet. Men det er der ikke noget, der hedder i Daisy. Til gengæld findes der både 'lægedistrikt' og 'lægekreds' og hvilken af disse hører landsbyen Gislev mon under?

På forsiden af DIGDAG starter jeg øverst til venstre med årstallet 1875. Man kan endda indtaste måned og dato også, men det er ikke nødvendigt her.

disdag 01

Ved tryk på + knappen åbnes for flere muligheder. Jeg kan vælge lægekreds og lægedistrikt. Hvis jeg vælger lægekreds, sker der intet på kortet. 

digdag 02 laegekreds

Hvis jeg vælger lægedistrikt, kommer der en masse sorte indramninger af de enkelte lægedistrikter. Dvs. begrebet lægekreds blev ikke brugt i 1875. Så lærte jeg det ;-)

digdag 03 laegekreds

Nu zoomes ind på kortet. Verdens dårligste zoomfunktion til 18 millioner kroner... I højre side vælges knappen '+' (zoom ud er selvfølgelig knappen '-').

digdag 04 zoomknapper

Hvis jeg trykker 3-4 gange på den, havner jeg med garanti midt i Kattegat, så det lader jeg være med. I stedet vælger jeg ind imellem zoom-ind trykkene, de 8 små pile langs siderne af kortet, for at navigere, så Gislev er placeret midt på kortet. Det er mega bøvlet, men det virker altså fint.

digdag 05 pile

Når der er zoomet så langt ind, at man kan se bynavnet (hvis det var i en stor by, kunne man zoome helt ind til gadeniveau), er man næsten i mål.

digdag 06 gislev

Et klik på kortet, hvor bynavnet Gislev er, medfører at der øverst til venstre vises, at dette er 'Svendborg distrikt' og at det hed sådan fra 1850-1877. Øverst i midten bliver jeg lige mindet om, hvad det var, jeg søgte efter, nemlig lægedistrikt.

digdag 07 laegedistrikt

Mission fuldført. Lidt bøvlet, men et meget præcist svar.