Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

 

Fra sangerinde til fattiglem - historien om Johanne fortalt 15.03.2022 af Anette L. Her er Anettes links til fortællingen:

Kjøbenhavn. Illustreret Veiviser og Beskrivelse over Byen og Omegnen, Kbh., Thiele, 1857:

https://www.eremit.dk/ebog/ros/rosenh8.html

125.037 billeder fra København og Frederiksberg:

https://kbhbilleder.dk/

Wikipedia om Arrestbygningen ved råd- og domhuset:

https://da.wikipedia.org/wiki/Arrestbygningen_ved_r%C3%A5d-_og_domhuset

Det københavnske forlystelsesliv i midten af 1800-tallet, Viggo Lindstrøm, BI-forlag, 2015:

http://samples.pubhub.dk/9788790551179.pdf

Illustreret Tidende 1859-1924:

https://illustrerettidende.kb.dk/iti/main/Forside.xsql?nnoc=iti_pub

Udsætterprotokoller, Rigsarkivet:
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=uds%C3%A6tterprotokol&d=1&e=2022

Politiets mandtaller og Politiets registerblade, Københavns stadsarkiv:

https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder/

Om Tvangsanstalten på Ladegården:

https://kbharkiv.dk/udforsk/perler-i-arkivet/tvangsanstalten-paa-ladegaarden-1833/

Hvis du vil læse lidt om københavn, så skriv på Google: Storbystrømme - københavnernes vand, varme, lys og latrin gennem 150 år,