Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

 

Vores projekt www.faesterogskifter.dk får hele tiden skifteuddrag forærende. Vores udvikler, Poul Erik Nikolajsen har automatiseret mange af processerne, men der er noget manuel tilretning at gøre bagefter. Her kommer nogle eksempler for jer, der hjælper med dette arbejde.

Før et nyt skifte skal der altid være en tom linje.

1. linje i et skifte
skal se ud som en af disse linjer:

peder hannibal hansen, tjenestekarl, u, damsbo, jordløse, 15-11-1811, I-46/48/53
peder hansen, tjenestekarl, u, damsbo, jordløse, 15-11-1811, I-46
peder hansen, u, tjenestekarl, damsbo, jordløse, I-46, 15-11-1811
peder hansen, u, damsbo, jordløse, tjenestekarl, I-46, 15-11-1811
peder hansen, jordløse, 15-11-1811, I-46
peder hansen, 1811, I-46

altså

fornavne efternavn, erhverv, civilstand, stednavne, dd-mm-åååå, romertal-sidetal

Skilletegn: Altid komma! Det styrer, hvor ordene havner i databasen.

Fornavne: Skriv med småt eller med stort startbogstav, det er lige meget. Mangler fornavnet skriver du '...'. Fornavn er altid det første på linjen.
Efternavn:  Skriv med småt eller med stort startbogstav. Mangler efternavnet skriver du tre prikker i stedet for. Efternavn skal altid afslutte navnet inden første komma.
Erhverv: Skriv det på nudansk, altså 'gårdmand' og ikke 'gaardmand' og 'købmand' og ikke 'kjøbmand'. Erhverv kan forekomme, men ikke altid.
Civilstand: Skriv u, g, s, f, e for ugift, gift, separeret, fraskilt, enke/enkemand. Du skal ikke gætte, men hvis det er indlysende, må du meget gerne tilføje civilstand, f.eks. 'u' ved et barn eller en lærling. Eller et 'e' hvis der længere nede i teksten står, at ægtefællen er død først. Civilstand kan forekomme, men ikke altid.
Nogle civilstande er 'givet' på forhånd. Hvis ordene  'fruentimmer', 'aftægtsenke', 'ungkarl', 'pige' 'jomfru' eller 'dreng' forekommer i 1. linje, da dannes civilstanden automatisk.
Sted: Det skal du ikke kigge på, det gøres automatisk senere. Stednavne adskilles med komma. Stednavn kan forekomme, men ikke altid.
Dato: Skiftedatoen skal stå som 'dd-mm-åååå' eller 'åååå'. Dato er altid nødvendig. Eksempler: 15-11-1812 eller blot 1812 hvis resten mangler
Sidetal: Skal altid starte med et romertal og en bindestreg. Romertallet henviser til protokolnummeret for den pågældende myndighed. Hvis der er flere sidetal, skal de adskilles af skråstreg. Eksempler: IV-319 eller IV-219/319/340/521

Rækkefølge på 1. linje

Navnet skal stå først, derefter et komma.
Rækkefølgen på erhverv, civilstand og sted er ligegyldig, det skal bare stå 'inde i midten'.
Dato og sidetal skal afslutte linjen, rækkefølgen af de to er ligegyldig,

Uvedkommende ord og tal i 1. linje skal fjernes
Første linje må kun indeholde det, som er beskrevet ovenfor.
Andre ord og tal skal fjernes. f.eks.
Tilnavne - som 'gamle, 'unge - flyttes ned i selve uddraget.
Matr. nr. -flyttes ned i selve uddraget.
Afdødes alder - flyttes ned i selve uddraget.
Andre bemærkninger, f.eks. 'hos Jens Hansen, gårdmand' - flyttes ned i selve uddraget.
Dødsdato - flyttes ned i selve uddraget HVIS det er mere end 3 mdr. før skiftets dato. Ellers slettes det bare.

Skifte, der omfatter to ægtefæller
Christen Albrechtsen og hustru Anne Hansdatter, skomager, Egebjerg, Kirkeby, I-173, 23-12-1700

Ordene 'og hustru' gør, at skiftet ender med at blive vist som to skifter, dvs. under både mandens og konens navn. 
Manden skal altid stå først. Hans erhverv skal stå EFTER begges navne, som vist ovenfor.

Ægtefæller
Hvis den døde har eller har haft en ægtefælle, vil det fremgå nede i uddraget ved at linjen starter med tegnet '~' 
Derefter kommer eventuelt et tal, hvis der er flere ægtefæller.
Derefter kommer ægtefællens navn.
Derefter skal linjen være tom ELLER navnet afsluttes med et komma efter ægtefællens navn.

3 eksempler:

Maren Nielsdatter, Korshavn, Avernakø, I-171, 18-10-1700
~ Mikkel ...
bla bla bla

Maren Nielsdatter, Korshavn, Avernakø, I-171, 18-10-1700
~ 1 Mikkel ...
bla bla bla
~ 2 Lars Svendsen, fisker, Korshavn
bla bla bla

Maren Nielsdatter, e, Korshavn, Avernakø, I-171, 18-10-1700
~1 Mikkel ...
bla bla bla
~2 Lars Svendsen, fisker, Korshavn, død
bla bla bla

Ægtefællers navn skal komme lige efter '~' tegnet. Der må gerne være mellemrum, så både '~1' og '~ 1' er OK.

Mangler ægtefællens fornavn eller efternavn sættes tre prikker, f.eks. 'Maren ...' eller '... Andersdatter'.

I det sidste eksempel med Maren Nielsdatter ses, at 2. mand er død, dvs. så skal hendes civilstand indsættes som 'e' på 1. linje. Samtidig må du meget gerne fjerne ordet 'død' ud for mand nr. 2.

Døde børn
Nogle gange kan børnene være nævnt sådan:

Peder Hansen, husmand, Avernakø, 15-11-1811, I-211
Hans søn Hans Pedersen, 21 år

Det er lidt bøvlet, men det skal ende med at se sådan ud:

Hans Pedersen, u, Avernakø, 15-11-1811. I-211
21 år, søn af Peder Hansen

eller der kan stå

Peder Hansen, husmand, Avernakø, 
Hans søn Hans Pedersen, 21 år, 15-11-1811, I-211
Hans datter Anne Pedersdatter, 2 1/2 år, 15-11-1822, I-444

Det skal ende med at se sådan ud:

Hans Pedersen, u, Avernakø, 15-11-1811, I-211
21 år, søn af Peder Hansen, husmand
død søster: Anne Pedersdatter, 2 1/2 år, 15-11-1822, I-444

Anne Pedersdatter, u, Avernakø, 15-11-1822, I-444
2 1/2 år, datter af Peder Hansen, husmand
død bror: Hans Pedersen, 21 år, 15-11-1811, I-211

Når du flytter rundt, så brug KOPIÉR funktion og slet det overskydende bagefter. Det minimerer risikoen for fejl. Hvis du i stedet vælger at skrive '21 år' i linje 2 i stedet for at kopiere, så skal du skrive '21 år' først og SLETTE det forkerte bagefter - igen for at minimere risiko for fejl.

Oplysningerne om den døde søster eller bror er ren og skær service for læseren.

Navne der driller
Nogle gange kan et navn været anført som Hans Jensen, Buch, Avernakø ...

Her skal du fjerne kommaet mellem Jensen og Buch. Det sker især når det ikke er -sen navne. Hold øje med disse både i linje 1 og ved ægtefæller.

Fyldet i skifteuddraget
Du skal ikke gøre noget ved skifteuddragets indhold. Kun øverste linje og linjer, der starter med '~' skal kontrolleres og tilrettes. Resten skal stå som uddragsgiverens egne ord.

Hvis du retter i linjer med ægtefæller osv., så skriv 'pænt'. Her vises teksten nemlig, som den er skrevet, dvs. ægtefællers navne skal stå som Lars Hansen og ikke lars hansen.

Eksempler

Peder Pedersen, snedker, Kværndrup, I-170, 05-10-1700
~ 1 Mette ..., død 1667
Christian Pedersen, Kværndrup
Laust Pedersen, Kværndrup
~ 2 Maren Nielsdatter, værge Hans Nielsen smed, Kværndrup
Niels Pedersen, Kværndrup
Maren Pedersdatter, er hos moderen

Maren Nielsdatter, Korshavn, Avernakø, I-171, 18-10-1700
~ 1 Mikkel ...
Rasmus Mikkelsen, Avernakø
Jørgen Mikkelsen, Bjørnø
Anders Mikkelsen, Ulbølle Strandhuse
Hans Mikkelsen, Avernakø
Niels Mikkelsen, Korshavn, Avernakø
Anne Mikkelsdatter ~ Rasmus Albertsen, Munkø, Avernakø
Mette Mikkelsdatter ~ Rasmus Svendsen, Bjørnø
Inger Mikkelsdatter
~ 2 Lars Svendsen

Christen Albrechtsen og hustru Anne Hansdatter, husmand, Egebjerg, Kirkeby, I-173, 23-12-1700
Albert Christensen, 11 år, værge farbroder Povl Paaskesen, Egebjerg, Kirkeby
Niels Christensen, 7 år, værge Hans Hansen, Ollerup
Karen Christensdatter, 9 år, værge morbror Lars Hansen, Heldager
Maren Christensdatter, 3 år, værge farbroder Povl Paaskesen