Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

 

Vores foredrag er gratis for medlemmer, mens gæster betaler 50 kr. for at deltage. Alle foredrag foregår i vores lokale i Bolbro, læs mere i kalenderen eller i artiklen Her bor vi
I den kommende tid byder vi på

 Svend Erik Christiansen

 

 

 

 

 

 

24. april 2024 kl. 19-21 foredrag Faderskabssager v/cand.phil. Svend Erik Christiansen
Ved børn født uden for ægteskab kan det være svært at identificere faderen ud fra det opgivne navn i kirkebogen - hvis der overhovedet er anført noget navn. I foredraget ser vi nærmere på muligheden for alligevel at finde frem til faderen via alimentationssager (faderskabssager). Svend Erik har meget på hjerte og fortæller levende om disse sager.

 ulrich Efteråret 2024 foredrag Fæstebonden og slægtsforskeren v/Ulrich Alster Klug
Langt de fleste af vore aner fra landet var fæstebønder. Det giver særlige udfordringer for slægtsforskeren. Hvad betød det, når en mand var fæstebonde? Og hvordan finder man frem til det relevante gods? Og hvordan kan oplysninger fra godsarkiverne hjælpe én videre i ens forskning? Ulrich giver dels teoretisk stof vedrørende fæstere og godser, dels hjælpemidler til at finde frem til godsarkiverne og deres spændende materialer, og endelig giver han nogle praktiske eksempler.

---

Tidligere foredrag og udflugter 

 

2. april 2024 foredrag DNA Slægtsforskning v/Mette Fløjborg

Aftenens foredrag med Ulrich Alster Klug er desværre aflyst pga. sygdom. I stedet vil Mette holde et foredrag om, hvordan man kan bruge DNA i sin slægtsforskning. Foredraget er fyldt med eksempler, billeder, sjove fund og gode idéer til, hvordan du selv kan komme i gang - men pas på, det er en tidrøver ;-).

21. februar 2024 kl. 19-21 foredrag Oluffa - Fra Tórshavn til Brandts Klædefabrik v/forfatter Charlotte Langkilde
OLUFFA er fortællingen om en markant dansk kvindeskikkelse, der endte som hovedaktionær i Brandts Klædefabrik i Odense. Oluffa Dahlerup Brandt voksede op i fiskerlejet Tórshavn på Færøerne som datter af den danske amtmand. Gennem Oluffas historie fortælles også om den spæde industrialisering i Danmark, hvor driftige iværksættere som Oluffas mand skabte baggrunden for det Danmark, vi kender i dag. Ved Søren Christian Brandts tidlige død i 1905 reddede Oluffa fabrikken fra en fjendtlig overtagelse, opkøbte størstedelen af aktierne i klædefabrikken og styrede den videre med sikker hånd. Samtidig brugte hun en stor del af sin velstand på Odenses fattige og på anden form for socialhjælp og var også på den måde forud for sin tid. Charlotte Langkilde, der er oldebarn af Oluffa, vil også fortælle lidt om processen med at skrive bogen, herunder arbejdet med de historiske kilder, der er bogens fundament. Charlotte Langkilde er vokset op på Fyn og er uddannet cand.ling.merc. 

24. januar 2024 
Foredrag Asbjørn Romvig Thomsen - Faddere - sociale relationer i landbosamfundet ca. 1750-1850
Hvem kom vores forfædre sammen med i deres daglige sociale liv? Forandrede deres sociale liv og hverdag sig igennem landboreformperioden, der for de fleste landboers vedkommende betød, at de købte deres jord til selveje, at de fik deres egne marker i stedet for at være bundet til fællesskabet, og de slap for stavnsbåndet? Udgangspunktet er forfatterens egne indgående studier af befolkningen i tre sogne i Salling i perioden 1750-1850.

9. november 2023
Foredrag Ole Jeppesen - En skandale! Da tjenestepigen ved Dalum Mølle, Anne Jensdatter i 1756 fødte i dølgsmål
Foredraget handler om en retssag, der blev ført i 1756-57, fordi tjenestepigen ved Dalum Mølle, Anne Jensdatter, fødte i dølgsmål og skaffede sig af med barnet/fosteret. Hun nægtede at lade sig undersøge, og mølleren, som senere viste sig at være far til barnet, bortviste jordemoderen og de andre kvinder, der kom til for at undersøge sagen. Først efter nogle dage lykkedes det med magt at gennemføre en undersøgelse. Under de efterfølgende forhør indrømmede tjenestepigen, at hun havde født et dødfødt barn, at mølleren var far til barnet, og at hun havde kastet barnet i åen. I foredraget gennemgås detaljerne i sagen, rettens syn på sagen og konsekvenserne for de implicerede. Foredraget er blevet til i forbindelse med studiekredsarbejde i en studiekreds, som arbejder med lokalhistorie i Dalum.

26. oktober 2023
Udflugt til Aarhus  

24. oktober 2023
ForedragLisa Elsbøll - Under tøjet - undertøj
I dag er undertøj en uundværlig del af vores påklædning. I hverdagen praktisk, til fest sexet og til sport funktionelt. Undertrøjen er blevet til en t-shirt og bruges hele døgnet.

Der har været tøj under tøjet i tusind år. Det har været der til at varme kroppen, beskytte eller dække over kønsdele eller fremhæve netop disse. Tøj er også mode, og netop moden har skabt de mest mærkelige former for undertøj. Dette foredrag kommer rundt om både det sjove, tossede og praktiske i kvindeundertøjets historie. 

12. september 2023 
Foredrag Johnny Wøllekær - om Fynske fattiggårde
Du kan komme på fattiggården”. En trussel som ikke lød særlig behagelig eller tillokkende. Der har altid været mennesker, som ikke har været i stand til at skaffe sig selv helt grundlæggende ting som mad, tøj og bolig. De betegnes som fattige. Nogle er fattige i en periode, mens andre er det hele livet. Samfundets syn på og forsørgelse af de fattige har skiftet meget over tid. I 1800-tallet bredte fattiggården sig ud over hele landet. Det begyndte i byerne, men senere kom landsognene også med. Fattiggårde ændrede de fattiges levevilkår grundlæggende. Alle byens eller sognets fattige samlet i én bygning - under samme tag. De fattige mistede deres frihed og blev gjort til samfundets ”fanger”. Fattiggårdene handlede om rationel drift. De var indrettet som arbejdsanstalt med blandt andet spinde- og vævestuer samt kartefabrik. Stadsarkivar Johnny Wøllekær, der er stadsarkivar i Odense og ph.d., fortæller om fattigforsørgelsens udvikling og om de fynske fattiggårde. 

Onsdag den 15. marts 2023
Foredrag Henning Bender - Svensk indvandring til Danmark
Den første store indvandringsbølge til Danmark fandt sted i årene 1850-1920, hvor mere end 100.000 svenske landarbejdere og tjenestefolk kom til Danmark. Mange slog sig varigt ned i landet og erstattede de mange danske, der tog til Amerika. Men svenskerne "forsvandt" hurtigt - Jönsson blev til Jensen - og der er derfor mange, der ikke ved, at de har svenske forfædre. Henning Bender vil fortælle om, hvordan man genfinder sine svenske rødder i danske og svenske kilder. Bender var i 1974-2008 stadsarkivar i Aalborg og leder af Det Danske Udvandrerarkiv i perioden 1989-2008.

Torsdag den 2. marts 2023 
Udflugt til Slægtshistorisk Center, Lahnsgade 58, 5000 Odense C
Her skal vi høre om Familysearch.org og se, hvad Slægtshistorisk Center kan hjælpe os med. Aftenen starter med en gennemgang af forskellige dele af Familysearch, og bagefter kigger vi lidt på de søgemuligheder, de har. Tag gerne et 'problem' med, som du gerne vil have hjælp til - det kan både handle om personer, du ikke kan finde eller måske noget om personer, der er udvandret. Der er et begrænset antal pladser, og alle pladser er optaget.
 

Tirsdag den 21. februar 2023 
Foredrag Rasmus Dahlberg - Danske katastrofer
Det bliver ikke kedeligt! Rasmus Dahlberg er historiker og ph.D. i katastrofeforskning. I foredraget "Danske katastrofer" fortæller Rasmus Dahlberg om hvordan katastrofer som skibet Hans Hedtofts forlis, giftudslippet i Simmersted og branden på Hotel Hafnia var med til at føre Danmark ind i risikosamfundets tidsalder. Katastrofer er pr. definition menneskeskabte, og de fungerer som katalyserende begivenheder, som typisk producerer store mængder skriftlige kilder. Derved får vi adgang til ellers lukkede dele af samfundet gennem undersøgelsesrapporter, grundige avisreportager og gribende øjenvidneberetninger nedskrevet i breve, dagbøger m.v. Katastrofer er med andre ord sprækker i historien, hvorigennem lyset trænger ind. I foredraget vil Dahlberg have et sideblik til, hvordan de voldsomme begivenheder kan flettes ind som bidrag til vores slægtsforskning.