Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til flere arrangementer hver uge - både fysisk og online. Vi udsender også en strøm af nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du har mulighed for at låne en scanner til billeder og negativer. Foreningen lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Privatlivspolitik for foreningen Danske Slægtsforskere Odense

Version 30.05.2022

Danske Slægtsforskere Odenses dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Læs mere …

  • 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Danske Slægtsforskere Odense. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Danske Slægtsforskere Odense er en selvstændig forening. 

  • 2 Formål 

Danske Slægtsforskere Odenses formål er at skabe et regionalt forum for slægtshistorie og udbrede kendskabet til slægtshistorie. 

Læs mere …