Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Foreningen holder de fleste arrangementer her: Odense Kultur- og Idrætshus, Stadionvej 50, indgang K via skolegården, 5200 Odense V

Der er gratis parkering i skolegården. 

Odense Letbane mod Tarup Center kører hver 10. minut. Stå af ved stoppested Bolbro og gå til venstre, når du stiger ud af toget. Kort efter kommer Stationvej på højre hånd. Lige før du kommer hen til den store røde skole, er der en lille slippe ind til skolegården. Dér finder du indgang K.

Privatlivspolitik for foreningen Danske Slægtsforskere Odense

Version 30.05.2022

Danske Slægtsforskere Odenses dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Læs mere …

  • 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Danske Slægtsforskere Odense. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Danske Slægtsforskere Odense er en selvstændig forening. 

  • 2 Formål 

Danske Slægtsforskere Odenses formål er at skabe et regionalt forum for slægtshistorie og udbrede kendskabet til slægtshistorie. 

Læs mere …