Disse bøger er nu online hos Rigsarkivet - men hvad er det og hvordan finder man rundt i dem...?

Læs om markbøgerne her. Her findes også - fra side 100 og frem - en alfabetisk oversigt over sogne. MEN på Lars Jørn Helbos hjemmeside kan du søge efter hvert sogn: Chr. V's matrikel, indeks

Her ses f.eks. at Agedrup sogn på Fyn findes sådan:

Vælg Amt, herred og sogn (Odense, Bjerge, Agedrup). Derefter havner du på 1. side af Agedrup sogn og kan bladre igennem og se, hvem der ejede eller fæstede de enkelte jordstykker.

markboeger 4

Til sidst vil jeg ønske god fornøjelse med tydningen. Kan anbefale bogen Gotisk (www.gotisk.dk)

Mette F, 02.2019