Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Adgang til 60-70 arrangementer - masser af nyhedsbreve - adgang til hyggeligt samvær med slægtsforskere - mulighed for at låne en scanner til billeder og negativer.

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Disse bøger er nu online hos Rigsarkivet - men hvad er det og hvordan finder man rundt i dem...?

Læs om markbøgerne her. Her findes også - fra side 100 og frem - en alfabetisk oversigt over sogne. MEN på Lars Jørn Helbos hjemmeside kan du søge efter hvert sogn: Chr. V's matrikel, indeks

Her ses f.eks. at Agedrup sogn på Fyn findes sådan:

Vælg Amt, herred og sogn (Odense, Bjerge, Agedrup). Derefter havner du på 1. side af Agedrup sogn og kan bladre igennem og se, hvem der ejede eller fæstede de enkelte jordstykker.

markboeger 4

Til sidst vil jeg ønske god fornøjelse med tydningen. Kan anbefale bogen Gotisk (www.gotisk.dk)

Mette F, 02.2019