Til- og afgangslister i kirkebogen 1815-1875
I gamle dage førte man lister hvori de tjenende ånder blev ført, når de flyttede mellem sognene. Fra ca. 1815-1875 blev det først som tilgangsliste og afgangsliste i sognets kirkebog

Hvis en tjenestekarl eller tjenestepige flytter plads på tværs af sognegrænsen, bør du kunne finde vedkommende på afgangslisten fra det sogn han eller hun forlader, og samtidg på tilgangslisten i det nye sogn.

Når du finder kirkebøgerne, kaldes disse T og A for tilgangs- og afgangsliste.

Tyendeprotokol i perioden 1875-1924

Tyendeprotokollen blev ført for hvert sogn på samme måde som til- og afgangslisterne indtil 1875. Men nu i en særskilt protokol for hvert sogn og ikke længere i kirkebogen.

Senere er disse bøger samlet hos herredsfogeden, hos hvem den blev arkiveret.

Skal du lede efter en tjenestekarl eller tjenestepige i denne periode, skal du søge på

www.sa.dk Daisy: ARKIVSKABER = herredets navn, ARKIVSERIE =  'tyende'

Så fremkommer bøgerne fra hvert sogn i herredet. 

Er du så heldig, at dine aner er fra Fyn, kommer du direkte ind til de indskannede protokoller, som Danske Slægtsforskere Odenses flittige fotohold har affotograferet i 2017.