Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Til- og afgangslister i kirkebogen 1815-1875
I gamle dage førte man lister hvori de tjenende ånder blev ført, når de flyttede mellem sognene. Fra ca. 1815-1875 blev det ført ind i kirkebogen som tilgangsliste og afgangsliste.

Hvis en tjenestekarl eller tjenestepige flytter plads på tværs af sognegrænsen, bør du kunne finde vedkommende på afgangslisten fra det sogn han eller hun forlader, og samtidig på tilgangslisten i det nye sogn. Ofte står der noget om, hvilken gårmand man rejste fra og til.

Du finder kirkebøgerne ved at skirve 'ao salldata' på Google. Denne hjemmeside har en glimrende måde at vise kirkebøgerne på. Skriv sognets navn i søgefeltet.

Tyendeprotokol i perioden 1875-1924
Tyendeprotokollen blev ført for hvert sogn på samme måde som til- og afgangslisterne indtil 1875. Men nu føres de i en særskilt protokol for hvert sogn og ikke længere i kirkebogen.

Tyendeprotokoller blev samlet hos herredsfogeden, hos hvem den blev arkiveret. Skal du lede efter en tjenestekarl eller tjenestepige i denne periode, skal du søge på

www.rigsarkivet.dk - Søg og bestil: ARKIVSKABER = herredets navn, ARKIVSERIE =  'tyende'

Så fremkommer bøgerne fra hvert sogn i herredet. 

Er du så heldig, at dine aner er fra Fyn, kommer du direkte ind til de indskannede protokoller, som Danske Slægtsforskere Odenses flittige fotohold har affotograferet i 2017.

Artiklen er ajourført 11.2022 af Mette F