Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Adgang til 60-70 arrangementer - masser af nyhedsbreve - adgang til hyggeligt samvær med slægtsforskere - mulighed for at låne en scanner til billeder og negativer.

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Slægtsforskernes Bibliotek er en kæmpe samling af scannede bøger med interesse for slægtsforskere. Biblioteket er etableret af Danske Slægtsforskere og befinder sig fysisk i Københavns-området. Men flere tusinde af bøgerne er allerede scannet og gjort online tilgængelige.

Vores medlem, Claus Rønlev, er bl.a. en stor bidragyder til dette bibliotek. Rigsarkivet i Odense nedlagde deres bibliotek i 2017 i forbindelse med en ombygning. Da de ikke havde planer om at genetablere biblioteket, fik Claus lov til at scanne de bøger, som kunne have værdi for slægtsforskere. Dette arbejde er en lang proces, men så snart bøgerne er scannet, kan de ses her:

http://bibliotek.dis-danmark.dk/

På Claus Rønlevs hjemmeside findes tillige en lang række scannede lokalhistoriske bøger fra hele Danmark: https://www.ronlev.dk/