Længdemål

Mil    4 fjerdingvej 4000 favne   12.000 alen  7,53 km
1 Fjerdingvej  ¼ mil 1 fjerdingmil 1000 favne    1883 m
1 Fjerdingmil ¼ mil 1 fjerdingvej 1000 favne   1883 m
1 Rode *) 12 fod       3,13 m  
1 Favn  Fingerspids til fingerspids        
  med udstrakte arme 3 alen 6 fod 72 tommer 188,3 cm
1 Alen **)  Længde af en underarm 2 fod 4 kvarter 24 tommer 62,8 cm
1 Fod  Længde af en fod     12 tommer   31,4 cm
1 Kvarter   Afstand mellem tommel-        
  og lillefingerspids på        
  udstrakt hånd     6 tommer 15,7 cm
1 Tomme   bredde af tommelfinger 12 strå 12 linjer   2,6 cm
1 Bygkorn         0,49 cm
1 Linje   1 strå 12 skrupler   2,18 mm
1 Strå   Halmstrås tykkelse 1 linje 12 skrupler   2,18 mm
1 Skrupel   Tykkelsen af en negl       1,18 mm
1 Dansk sømil         1851,11 m

*) rode: En stang af denne længde blev i Middelalderen brugt til at udmåle bøndernes agre (marker) af den fælles byjord.
**) Alen: Indtil 1835 brugtes her i landet forskellige slags alen. En dansk alen defineres som 2 fod eller 24 tommer = ca. 60 cm. En sjællandsk alen = 62,8 cm, men ved Resolution af 03.06.1835 blev den officielle danske alen fastlagt til 62,77 cm. Skelskør alen = 56,5 cm

Sjællandsk alen = 62,6 cm
Nürnbersk alen = 63,2 cm
Lübecker alen = 57,5 cm
Rhinsk alen = 63,0 cm

Møntenheder gennem tiderne

Areal
(tekst følger)

Vægt
(tekst følger)

Rummål
(tekst følger)