Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Helt tilbage fra 1600-tallet har myndighederne ønsket at kontrollere tyende og løsgængere. Fra 1833 fik alle der ville tage tjeneste som tyende pligt til at have en skudsmålsbog. Der vankede store bøder hvis den blev væk. Sognepræsten udstedte den og udfyldte navn, sogn, forældre, fødselsdag, vaccinationer, konfirmationskarakterer.

Derefter førte arbejdsgiveren, husbonden, anbefalinger, ansættelsestid og lønnen. Hvis man flyttede fra/til sognet skulle præsten bekræfte det, og han førte samtidig afgangs- og tilgangslisterne i kirkebogen. Fra 1875 overtog sognefogeden attestationerne og i byerne byfogeden.

Fra 1921 blev skudsmålsbøgerne afskaffet. En del forblev i privat eje, men en del er bevaret på Rigsarkivet eller på lokalarkiver.

En rigtig god kilde til dokumentation af forfædrenes flytning.

På Rigsarkivet i Odense (RAO) har de en samling af ca. 1.500 skudsmålsbøger. De fleste er pillet ud af deres oprindelige sammenhæng og opbevares i kasser i nummerorden. Der findes en registratur til kasserne, men det er lidt bøvlet:

I Daisy skriver du søgeord = Alfabetisk register til vandre-, skudsmål

Her findes 2 fysiske enheder, dvs. en stak kartotekskort for efternavn A-L og M-Å.

I dette kartotek finder du måske et interessant navn. Kig på sedlens løbenummer nederst.

Gå nu til Daisy igen og vælg atter Arkivfunktionen for samlinger dannet af Landsarkivet for Fyn.

Denne gang vælger du arkivserien Vandre-, skudsmåls- og opholdsbog.

Her findes 18 fysiske enheder. Vælg den, der indeholder det løbenummer du fandt før.

Rigtig god fornøjelse med skudsmålsbøgerne.

Ud over dette har jeg fundet æsker med skudsmålsbøger fra Vissenbjerg og Ringe pastorater, som IKKE optræder i kartoteket ovenfor. Og derudover findes der skudsmålsbøger gemt under fattigvæsnet i Odense. Sidstnævnte har jeg ikke kunnet finde i Daisy, men personalet på Rigsarkivet kan guide dig.