Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

 

Skolehistorie kilder 1814-1933

Artiklen er stærkt inspireret af Erik Nørrs glimrende foredrag i DIS-Odense den 21.09.2017. Ud over hans kloge ord om kilder til skolehistorie, er her tilføjet praktiske eksempler på, hvordan man søger efter de forskellige arkivalier i databaser hos Rigsarkivet og hos lokal- og stadsarkiver.

Læs evt. også artiklen Skolehistorie i Danmark, som mere beskriver hvordan skolevæsnet har formet sig gennem tiderne.

Skolearkivalier, hvor du finder dem?

Generelt er der 75 års tilgængelighedsfrist på skolearkivalier. Dvs. du kan frit få adgang til materiale til og med 1941 lige nu. Man kan søge om at se nyere materiale.

På skolerne på loftet, på lokalhistoriske arkiver, på Rigsarkivet, på præstegårdens loft, på nedlagte skolers loft – altså hos private personer kan du finde arkivalier, der handler om dine forfædres skoletid. Mulighederne er mange, men langtfra alt er bevaret.

Om at søge på Rigsarkivet eller i lokalarkivers databaser

Her gennemgås de mest typiske arkivalier og der gives eksempler på, hvordan du finder dem. Hvis materialet befinder sig på Rigsarkivet,skal du søge det i databasen Daisy. Start da på www.sa.dk og vælg ’Bestil til læsesal’ og ’Avanceret søgning’.

Hvis materialet ligger på et lokalarkiv, start da med at søge på www.arkiv.dk og skriv et søgeord i søgefeltet. Her er arkiverne i gang med at registrere deres materiale, men der er lang vej igen. De kan godt have mere på lager, end du kan se på arkiv.dk. Du kan nemt kontakte lokalarkiverne rundt i landet; brug onkel Google til at finde deres kontaktoplysninger og åbningstider.

Skoleplaner

De findes i alle sogne og opbevares centralt i Kancelliet. Dette arkiv findes hos Rigsarkivet og hedder ’Danske kancelli’. De kan også findes i skolekommissionens arkiv og præstearkivet. Ikke alle er bevaret.

Daisy: Arkivskaber ’danske kancelli’, arkivserie ’skoleplan’. Prøv også at søge lidt mere bredt ved at ændre arkivserien til ’skole’.

 

Skolekommissionens forhandlingsprotokol

Den indeholder forhandlinger, skoleregnskaber, forsømmelseslister, eksamenslister.

Der findes lige nu 2.389 arkivalier af denne type hos Rigsarkivet.

Daisy: Arkivskaber ’skolekommission’, arkivserie ’protokol’. Lav derefter en mere detaljeret søgning, så du ikke får færre søgesvar frem – eller rul ned i listen, den præsenteres alfabetisk.

Skoleprotokol

Indeholder mandtal over børn og tyende i skoledistriktet samt forsømmelsesprotokoller (kun ganske få af sidstnævnte er bevaret).

Skoleprotokoller er kommunale, så det er kommunens ansvar at bevare protokollerne. Landkommuner har eget lokalarkiv, hvortil der ikke var afleveringspligt, mens de store byer har et byarkiv, hvortil der var afleveringspligt, og som har regler for opbevaring m.v. En del af landkommunerne har afleveret materialet til Rigsarkivet.

Rigsarkivet har 270 søgesvar, hvis man laver en søgning i Daisy.

Daisy: Arkivskaber tomt felt, arkivserie ’skoleprotokol’.

Materiale hos lokalarkiverne (og de store byarkiver): Søg på arkiv.dk med søgeord f.eks. ’skoleprotokol’. 332 skoleprotokoller er lige nu registreret dér, men kontakt arkivet i den by/det område du søger, for at spørge om, hvad de har.

Historiens Hus i Odense har alle skoleprotokoller og fraværsprotokoller for Odense Købstad.

Skolejournal/skoledagbog (fra 1814)
Læreren skal føre en journal over børn i distriktet, bl.a. indskrivningsjournal mm.

Heri kan man læse om skolegangen, forsømmelser, og måske hvilket nummer i klassen barnet er. Forkortelser ’VK’ =  Vogter Kvæg. ’K Pl’ kørt plov. ’Undsk’ Undskyldt (fravær). ’Fader syg’.  Forklaringerne var vigtige, for det kostede en bøde, hvis eleven havde fravær uden lovlig grund.

Skolejournaler findes hos Rigsarkivet, ca. 2.700 styks. På arkiv.dk findes der ca. 50 af disse for hele landet.

Daisy: Arkivskaber ’skole’ og arkivserie ’journal’. Kig dem igennem eller indkreds din søgning.

Eksamenslister

Eksamensprotokoller/-lister kan være ført ind i skolekommissionens forhandlingsprotokol eller ligge sammen med forsømmelseslister i skoleprotokollen. Kan også være sendt ind til provsten og ligger derfor i provstearkivet.

Daisy: Se afsnittet Skolekommissionens forhandlingsprotokol eller afsnittet Skoleprotokol.  Men derudover kan du søge med arkivskaber ’provst’ og arkivserie ’eksamen’ – eller måske arkivskaber ’provst’ og arkivserie ’skole’.

Skoleberetninger

Hvert år skulle skolekommissionen udfærdige en beretning om hver skole. Provsten samlede sammen og sendte ind til Kancelliet. Ikke alt dårligt blev indberettet - det kunne jo gå ud over biskoppen selv ;-).

Daisy: Arkivserie ’skoleberetning’. Dér findes 250 pakker sorteret amtsvis under søgesvaret ”Min. for kirke- og undervisningsvæsnet”. Enkelte er også gemt under provstierne eller selve skolen/kommunen.

Karakterbøger

Karakterbøger findes ikke i offentlige arkiver, dér findes kun eksamensprotokollen. Karakterbøger kan i heldigste fald findes i privatarkiver.

Daisy: Arkivserie ’karakterbog’. Dette giver ca. 70 søgesvar for hele landet. Men karakterbøger kan gemme sig som led i et større privatarkiv, så søgeordet ’karakterbog’ ikke duer. Men søg på et familienavn som arkivskaber og se, om der er gemt nogle privatarkiver fra den person du leder efter.

På arkiv.dk giver en søgning på ’karakterbog’ 492 søgesvar.

Her vil der måske være bedre gevinst ved at gå på jagt i familiens ældste medlemmers gemmer.

 

Lærerens embedsbog

Der findes 900 af disse på Rigsarkivet.

Daisy: Arkivskaber ’skole’, arkivserie ’embedsbog’. Indskrænk derefter din søgning eller rul igennem listen.

Skolevisitatser

Både biskoppen og provsterne førte kontrol med skolerne. Visitatsprotokoller ligger derfor i bispearkiverne eller i provstearkiverne hos Rigsarkivet. Provstens indberetninger er mest detaljeret, han havde nemlig bedst kendskab til den enkelte skole.

Daisy, biskoppens arkiv: Arkivskaber ’stift’, arkivserie ’visitats’. Dette giver ca. 100 resultater for hele landet. Indkreds derefter din søgning.

Daisy, provstens visitats: Arkivskaber ’provsti’, arkivserie ’visitats’. Dette giver lige nu 86 resultater for hele landet. Indkreds derefter din søgning.

Trykte kilder til skolehistorie

Heri kan findes mange oplysninger om skolebygninger, f.eks. billeder og beskrivelse af skolen. Der findes også masser af statistik over lærerembeder og lærere. Her kommer en række eksempler, søg i detaljer på www.bibliotek.dk.

Bog: Danmarks Folkeskole

Bog: Folkeskolen i Danmark – indeholder oplysninger om lærerne, deres løn osv.

Bog: Dansk Skole-stat, 1933 – indeholder billeder af skolerne, biografier over lærere på det tidspunkt.

Bog: H. Friis-Petersen: Dimittender seminarier 1781-1880.

Bog: Samme, Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1880.

Bog: Fortegnelse over de eksaminander, der bestod prøven for lærere og lærerinder i Folkeskolen og Forskolelær…

Bog: Karakterer gymnasier og realskoler til 1948.

Hjemmeside: Realeksamen, karakterer blev offentliggjort i aviserne. Søg på ’mediastream’ på Google og vælg linket til Statsbiblioteket.

Bog: K. Bang Mikkelsen: Fynske degne og studenter.

Bog: Odense Katedralskoles historie.

Bog: Dansk skolehistorie bind 1-5, Vilkår, visioner og hverdag gennem 500 år. 8 udvalgte lokalområder, bl.a. Odense og Odense herred.

Hjemmeside: Københavns Stadsarkiv har digitaliseret skoleprotokoller i stort omfang.

Mette F 22.09.2017