Listen udbygges løbende...

Actor/aktor - anklager (straffesager).

Approberet - godkendt.

Conditioner - vilkår.

Defensor - forsvarer (straffesager).

Haand og Zignet - Hånd og signet, dvs. "underskrift" og "segl". F.eks. vendingen "med egen hånd og signet".

M f H - Med ført Haand. Mange var analfabeter og kunne ikke skrive. Derfor skrev de under med ført hånd, efter at teksten var blevet læst op for personen.

Mandatarius - repræsentant for en anden person.

Mulkt - bøde.

Procurator - en person med juridisk uddannelse, der har modtaget beskikkelse til at føre andres sager for retten. Senere kaldet det en sagfører.

Recognition - en slags afgift for at få et  fæstebrev udfærdiget.

Rekvirent - den der anlægger en civil sag mod en anden, f.eks. et betalingskrav..

Rekvisitus - den, mod hvem fogedforretningen foretages.

- listen udbygges løbende.