Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Listen udbygges løbende...

Actor/aktor - anklager (straffesager).

Approberet - godkendt.

Conditioner - vilkår.

Defensor - forsvarer (straffesager).

Haand og Zignet - Hånd og signet, dvs. "underskrift" og "segl". F.eks. vendingen "med egen hånd og signet".

M f H - Med ført Haand. Mange var analfabeter og kunne ikke skrive. Derfor skrev de under med ført hånd, efter at teksten var blevet læst op for personen.

Mandatarius - repræsentant for en anden person.

Mulkt - bøde.

Procurator - en person med juridisk uddannelse, der har modtaget beskikkelse til at føre andres sager for retten. Senere kaldet det en sagfører.

Recognition - en slags afgift for at få et  fæstebrev udfærdiget.

Rekvirent - den der anlægger en civil sag mod en anden, f.eks. et betalingskrav..

Rekvisitus - den, mod hvem fogedforretningen foretages.

- listen udbygges løbende.