Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

 

Lav eller laug, blev det kaldt i gamle dage. Hvis man var håndværksmester i en købsted frem til 1857, skulle man være medlem af fagets lav. Formanden hed en oldermand. Lavet førte protokoller, og en lang række af dem er gemt på Rigsarkivet.  Også senere findes der håndværkerlav.

På Fyn er navneregistrene til lavsprotokollerne søgbare på hjemmesiden www.virgo-fyn.dk. For andre dele af landet på man ind på www.sa.dk og søge efter 'bagerlav' osv. på Daisy.

Lavsprotokollerne indeholder forhandlingsprotokoller, fortegnelse over lærlinge, regnskab, retssager og mange andre spændende ting.

Sådan gør du med fynske lav:

Vi vil finde noget om Carl Christian Bonnesen, som var snedker i Assens i 1860-erne.

Find personen på www.virgo-fyn.dk under Lavsprotokoller og det lav du søger (bagerlav, bogbinderlav, bødkerlav osv.)
Her står, at han findes i protokol III side 67.
Gå til www.sa.dk og vælg Daisy, Avanceret søgning.
ARKIVSKABER = 'Assens snedkerlav', ÅRSTAL = 1855-1870.
Svaret er, at der findes materiale, der dækker årene 1682-1889. Vi vælger 'Vis arkivserier'.
Her vises, at der findes en lavsprotokol for 1740-1883. Når vi kommer nærmere ind i bestillingen, kan vi se, at der findes to arkivkasser, og vi vælger den, som indeholder 1832-1883.
Når vi har bestilt kassen, kommer der en kvitteringsmail fra Rigsarkivet. enere kommer der en mail om, at kassen er ankommet til læsesalen. Så går turen til den læsesal vi har valgt.
Her finder vi protokol nr. 3 og side 67, her står...

Så vil vi lede efter skrædder Hans Jørgen Jørgensen, som kom i lære i slutningen af 1830-erne.
På virgo-fyn kan vi se, at der er en skrædder, der er udlægt skræddersvend den 27.06.1842 i protokol II, side 19.
ARKIVSKABER = 'sendborg skrædderlav', ÅRSTAL = 1842-1842.

Der findes to arkivkasser, der omfatter 1842, så for en sikkerheds skyld bestiller vi dem begge to. MEN det kan vi ikke, der kommer en besked på skærmen om, at vi allerede har bestilt enheden. Dvs. de to protokoller ligger i samme kasse.

Afsted til arkivet, når bekræftelsen er kommet, om at arkivalien er klar på læsesalen.