Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

I skifterne brugte man oftest betegnelserne Rigsbankdaler, Mark, Skilling – ofte forkortet Rbd.,  M. og S.

Her kommer en oversigt over, hvad de forskellige møntenheder var værd i forhold til hinanden i perioden 1444-1874 indtil vi indførte kroner og øre i 1875.

Album, Hvid og Penning var betegnelse for mindre møntenheder i tidlige tider. Disse er ikke behandlet i denne artikel.

1625-1813                

Det danske pengevæsen sættes i system i 1625 med møntenhederne daler, krone, mark og skilling, der får et fast forhold mellem de forskellige enheder. Det kaldes Møntforordningen af 1625. Daleren har flere navne, f.eks. speciedaler og rigsbankdaler. Det sidste udtryk er ofte anvendt i skiftesager. Denne forordning gælder frem til Statsbankerotten i 1813.

I noget af perioden, frem til 1771, findes også betegnelsen krone eller halvkrone. Denne krone har intet med den nuværende krone at gøre, som blev indført i 1875. Kronen kaldes også for sletdaler.

Her ses, hvad de enkelte enheder er værd i forhold til hinanden:

1 Daler

Rigsdaler

 

6 mark

96 skilling

1 Krone

Halvkrone, sletdaler

2/3 daler

4 mark

64 skilling

1 Mark

     

16 skilling

1813-1837
Der hersker almindeligt kaos i denne periode. Man opererede med 3 slags dalere:

Rigsbankdaler i rede sølv
Rigsbankdaler sølvværdi
Rigsbankdaler sedler

De tre slags havde forskellig værdi, ’rede sølv’ var mest værd.

1837-1853
De tre slags rigsbankdaler fik samme værdi.

1854-1874
Betegnelserne ændres i 1854 til rigsdaler og skilling.

1 Rigsdaler = 96 skilling

1875-

Danmark går over til kroner og øre pr. 01.01.1875 ved en ny møntlov, der blev vedtaget i 1873. 1 rigsdaler omveksles til 2 kr.

1 krone = 100 øre

Sådan skrev man møntenhederne med gotisk håndskrift

rbd m s 1814

Leif Lillesøe & Mette Fløjborg, 2016

Kilder til denne artikel:
Finn Thorshøj, www.thorshoj.dk/moenter_og_sedler.htm
Leif Christensen, www.helec.dk/Rigsdaler.pdf
Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager, www.danskmoent.dk
Poul Thestrup, Mark skilling, kroner og øre, 1999
Slægtshistorisk Forening, Århus, www.slaegt-aarhus.dk/vaerd-at-vide/9-moentsystemet
Rigsarkivet, https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/10/Gamle-moentenheder.pdf

Læs også: Mål og vægt i gamle dage