Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Fra 1861 havde jordemødrene pligt til at føre alle fødsler i en jordemoderprotokol.

I protokollen er fødslerne indskrevet i kronologisk orden, så hvis du kender fødselsdatoen skal du bare bladre frem til denne dato. Du kan finde oplysninger om:
Kvindens navn (nogle gange kun mandens), om hun var gift, hendes bopæl og hvor mange tidligere fødsler. Derudover en række oplysninger om selve fødslens forløb og barnets køn og helbredstilstand.

Sådan finder du jordemoderprotokollen:
Protokollen ligger hos Rigsarkivet under embedslægens arkiv. Embedslæges kaldes enten xx lægekreds eller xx lægedistrikt, det afhænger af årstallet. Men hvilket lægekreds/-distrikt hørte kvinden til? Som regel er sådan et distrikt et større område, så et godt bud kan være at søge på navnet på en større by i nærheden. Hvis det svigter, kan du bruge DIGDAG, se evt. denne artikel:

Offentlige myndigheder - find dem med DIGDAG

Jordemoderprotokollen kan også være fra et sygehus/hospital, glem da alt om lægedistrikter. 

Eksempel:
Jeg vil finde et barn, der er født i Gislev på Fyn i 1878. Jeg gætter mig til at Gislev hører under Svendborg læge...

www.sa.dk Daisy, søgeord: ARKIVSKABER 'svendborg læge', ARKIVSERIE 'jordemoder', ÅRSTAL 1878-1878

Her ser jeg at to jordemødre havde Gislev, så disse to protokoller bestiller jeg. Man kan ikke vide hvilken af jordemødrene, den fødende har valgt - det findes der ingen registre over. Så i større byer kan du blot bestille alle jordemødres protokoller for det pågældende år.

Hvis du søger på Fyn vil du kunne læse protokollen online, da vores gode forenings frivillige har scannet alle protokollerne.