Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

I begyndelsen af 1800-tallet  blev der oprettet fattigkommissioner i landsognene.

Fra 1842 indførtes sogneforstanderskaber og i praksis var det sognepræsten, der tog sig af fattigsagerne.

Fra 1856 havde sognepræsten kun sæde og stemmeret i fattigsagerne, men de blev afgjort ved flertalsbeslutning i sogneforstanderskabet.

I 1868 fik man sogneråd og præsten var ikke længere ’født’ medlem af rådet.

Der har ikke været afleveringspligt til Landsarkivet på deres materiale, så det er tilfældigt, hvad der er bevaret.

Eksempel Svanninge sogn

www.sa.dk Daisy søgning = Svanninge (+ evt. den årrække hvor personen levede)

Interessante søgesvar:

1836-1933 Svanninge fattiggård

1803-1868 Svanninge Fattigkommission

1858-1933 Svanninge kommune, De fattiges kasse

1868-1970 Svanninge kommune, Fattigudvalg

Under Svanninge Fattiggård valgte jeg Registreringsprotokol.

Heri fandt jeg

Registreringsprotokol for Svanninge Fattiggård 1836-1877

Rasmus Christensen og Kones Eiendele i Østerbye

2 Borde, 5 Stole,

2 Sengesteder, 1 Ældre Over-

dyne, 1 Underdyne,

1 Linnedvaar, 1 lang Hovedpude

En fortegnelse over hvad hver person ejede, da de kom under fattigforsorg.

I samme æske: Register Fattiggaard 1878-1896

Nr. 26

Fra Svanninge, Anders Larsen, 71 Aar,

Født i Sandager, Sidste opholdssted Svanninge, Været på Anstalten fra den 10.02.1881 (nogle gange står der også hvornår de er døde.

Ejendele ved ankomsten:

3 stk. Linned, 2 Frakker, 2 …, 2 par Strømper, 1 par Støvler, 2 Veste, 1 Hat

Gå selv på jagt i dine forfædres sogne på det Landsarkiv de hørte under, hvis du har mistanke om at personen har været under fattigforsorg.

Husk på at fattiggården også var en slags alderdomshjem, hvor man kom hen, hvis man ikke havde børn, der kunne forsørge én.