Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Sådan finder du en skilsmissesag!

1536 – 1800 

Separation ved kongelig bevilling:
Fra 1796 mulighed for skilsmisse efter 3 års separation – arkiv: Danske Kancelli brevbøger og amternes arkiv.
Skilsmisse ved dom:

Indtil 1797 arkiv: Tamperretten,  herefter retsbetjente (Herredsfoged)
Skilsmisse ved kongelig bevilling:

Fra 1683- 1790 bevilling uden separation. Fra 1790 bevilling ved parternes uoverensstemmelse og efter 3 års separation. Arkiv: Danske Kancelli i såkaldte brevbøger og i amternes arkiv.

Fra 1800
Ingen separation eller skilsmisse uden mægling. Medlem af folkekirken = gejstlig mægling, andre = verdslig mægling.
Gejstlig mægling – obligatorisk fra 1811-1922. I perioden 1922-1970 kun krav om én mægling, men ikke frit valg. Arkiv: Bispe- eller præstearkiv.
Verdslig mægling – fra 1795-1857. Arkiv: Forligskommissionerne, herefter amternes arkiv til 1970, hvor det overtages af Statsamtet.
Separationsbevilling ved enighed  = amtsmændene. Arkiv: Amtsarkiv. Fra 1816-1849 kunne ogsa godsejere udstede bevilling, arkiv = godsarkiv.
Skilsmisse efter 3 års separation = amtmændene, arkiv: Amtsarkiv.
Separation ved uenighed  = kongelig bevilling, arkiv: Danske Kancelli til 1848, derefter Justitsministeriet.
Skilsmisse ved uenighed = arkiver som ovenstående.

Eksempel 
Ved Trine Nielsen og Julius Eriksens bryllup den 2.7.1914 var i kirkebogen oplyst, at han var fraskilt, og at han før var gift med Karen Marie og endelig, at der forelå skilsmissebrev og bevilling til nyt ægteskab. Indtil 1922 skulle ret til indgåelse af nyt ægteskab fremgå af bevilling – hvis ikke så skulle der søges kongelig bevilling – hvis ægteskabsbrud, så måtte man vente op til 2 år efter skilsmisse, før ansøgning.

Arkivskaber = Amtsarkivet. Julius bor og har boet i flere år i Odense Amt.
På www.sa.dk logger du dig ind i Daisy og vælger 'Detaljeret søgning'.
Arkivskaber = Odense Amt
Periode = 1900-1913
Vælger (Vis arkivserie) fra listen = 1809-1970 Odense Amt.
Vælger fra listen over arkivserier = 1858-1950 Mæglingprotokoll i ægteskabssager.
Får nu oplysning om, at der i ovennævnte arkivserie er 3 fysiske enheder, vælger Vis/bestil.
Jeg ved, at Julius er skilt i 1913 og at man ikke kunne blive skilt før 3 år efter separation, så jeg vælger kasse D-163, der indeholder perioden 1900-1916 og herefter ”gå til bestilling'.
Udfyld herefter læsesal og dato for benyttelse  og vælg Bestil.
Du vil herefter modtage en kvitteringmail fra Rigsarkivet og du vil på 'min side' kunne se din bestilling. Afvent endnu en mail om, at arkivalien er ankommet til læsesalen.

På listen over arkivserier var også 'Protokol over Kongelige bevillinger'. De indeholder blot en oversigt over, hvad forskellige (ikke kun skilsmisse) bevillinger har kostet.

Når der søges om separation og skilsmisse bliver der oprettet en journalsag. Du kan være heldig, at journalnummeret er noteret i mæglingsprotokollen. OBS: Journalnummeret kan dog blive erstattet af et nyt, når der også er tale om en skilsmissesag.

I alle sager om separation og skilsmisse i Odense amt starter  journalnummeret med A88/årstal efterfulgt af et nummer.  Eks: A88/1913 Nr. 999. I Svendborg amt 1827-1936 findes journalsagerne under gruppe 15+nummer i amtsjournalen.

Jeg ved, at Julius er skilt i 1913, og vælger at bestille alle A88 journalsager for 1913 
Arkivskaber = Odense Amt
Arkivserie =  Journal over indkomne sager
Vælg i gruppen A88  for det aktuelle år og bestil.

Det er ikke sikkert at alle amter har registreret journalsager om separation og skilsmisse på samme måde. For at finde journalnummeret, skal du benytte det pågældende amts journal.

I Odense findes den ved at søge:
Arkivskaber = Odense Amt
Arkivserie = Journal
Årstal = 1900-1913

Journalsag:
Arkivskaber = Odense Amt
Arkivserie = Indkomne sager
Årstal = 1900-1913

Inge-Lise Walther/Mette F.
02.2018