Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Adgang til 60-70 arrangementer - masser af nyhedsbreve - adgang til hyggeligt samvær med slægtsforskere - mulighed for at låne en scanner til billeder og negativer.

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Tingbøger fra 1927 og frem til ca. 1992-2000 kan findses online hos Rigarkivet.

Her er Rigsarkivets oversigt og vejledning: Ejendomsoplysninger, med introduktion til tinglyste dokumenter.

Og her kommer vores lidt mere udførlige vejledning:

Find først ud af via landkort, www.ois.dk eller lignende hvilket matrikelnummer og ejerlav ejendommen har i dag.

Jeg vil søge på ejendommen Benediktes alle 10, 5250 Odense SV. Jeg vi gerne vide hvad Gudmund Hansen gav for huset i 1959 og hvem han købte det af. Jeg vil også gerne vide hvilke lån han optog dengang. Når en ejendom bliver handlet, sker der en tinglysning af skødet i den retskreds, som ejendommen hører til. Jeg har derfor brug for at vide noget mere om ejendommen og om hvilken retskreds den tilhørte, før jeg kan komme videre.

På www.ois.dk finder jeg ud af, at matrikel nummeret er 1aqb Kristiansdal Hgd. (hovedgård), Dalum. Her ser jeg også navnet på de nuværende ejere, der har fået skøde på ejendommen den 10.01.1985.

Derefter skal jeg finde ud af hvilken retskreds adressen Benediktes alle i Dalum hørte under i 1959. Det ser jeg på www.digdag.dk. Her vælger jeg øverst oppe 1959 og i venstre side Retslig og herunder Retskreds. Så klikker jeg på kortet og vælger + i højre side for at zoome ind. Det er lidt (meget) bøvlet. Men brug pilene i kanten af kortet for at navigere. Når du nærmer dig, klikker du på stedet. I venstre side vises nu, at den adresse, jeg søger, hørte under Odense Herredsret fra 1958-1973. Det er ikke altid nødvendigt at tage turen forbi digdag.dk, men den kan være nyttig, hvis ikke du er så stærk i geografien og myndighederne omkring det sted, du søger oplysninger om.

På Rigsarkivets hjemmeside vælger jeg nu ArkivalierOnline og Find en Ejendom. Og Digitaliserede tingbøger. 
Region = Syddanmark og Retskreds = Odense og Ejerlav = Kristiansdal hgd., Dalum.

Der kommer 14 bøger frem på listen, der hedder fuldstændig det samme på nær bognumre, som er 32-45:

Jeg kan ikke se i oversigten, hvad hver enkelt bog indeholder. Jeg starter med bog nr. 32. På side 2 kan jeg se, at den omfatter matr. nr. fra 1g til 1gz

Bog nr. 33 indeholder matr. 1hd-1ræ

Bog nr. 34 indeholder matr. 1sb-1øæ

Bog nr. 35 indeholder matr. 1aaa-1aiø

Bog nr. 36 indeholder matr. 1aka-1aqø

Således bevæbnet med lige dele tålmodighed og overbærenhed med et elendigt indekseringssystem, fandt jeg bog nr. 36 på 5-10 minutter.

På opslag 336 finder jeg 1-aqb dog er anført adressen ’Prinsesse Benediktes Alle 12’ – det er ikke helt korrekt, det er nemlig husnr. 10. Og gadenavnet starter ikke med 'Prinsesse' - men det gjorde det måske dengang.

Jeg kan se at Gudmund Hansen har købt ejendommen 31.08.1959 – købesum er desværre ikke angivet. Jeg ser også, at den er solgt videre til Jan og Mette Johansen for  495.000 kr. i 1985.

På samme side ser jeg at der er en servitut om bebyggelse m.m.

På næste opslag, 337, ser jeg hæftelserne (tinglyste pantebreve) på ejendommen.

Hæftelse nr. 1: 31.08.1959  er lyst et pantebrev på 25.000 kr. til Sparekassen Fyn. Beløbet er streget over, dvs. pantebrevet er senere blevet aflyst - dvs. gælden er betalt tilbage, og sparekasen har derfor ikke længere pant i ejendommen. I højre kolonne kan jeg se, at det er aflyst 06.02.1985. 'Hæftelse nr. 1' betyder, at dette pantebrev har 1. prioritet. Det betyder, at i tilfælde af en tvangsauktion vil auktionsbeløbet først dække denne hæftelse.

Hæftelse nr. 2: 27.11.1959 er lyst et pantebrev til Østifternes Hypotekforening på 8.000 kr. Dette pantebrev har 2. prioritet.

Hæftelse nr. 3: 31.08.1959 er lyst et ejerpantebrev på 20.000 kr. , som er aflyst 10.12.1984. Dette har 3. prioritet næst efter hæftelse (n. h.) 1-2.

Bemærk at lån nr. 2 stadig eksisterer (eller eksisterede, da denne protokol blev udskrevet) – det er ikke streget ud og ikke anført som aflyst.

Nedenunder ser vi Jan og Mettes hæftelser.

Kopi af skødet

Hvis jeg vil finde ud af, hvad Gudmund gav for ejendommen i 1959, må jeg finde en kopi af selve skødet. I tingbogsopslaget ovenfor fandt jeg ud af, at tinglysningsdatoen var 31.08.1959 og nedenunder stod 6554. Det sidste tal er enten et dokumentnummer eller et sidetal i selve tinglysningsprotokollen. Men det letteste er at finde genparten af skødet. Gå til www.sa.dk og vælg 'Avanceret søgning i Daisy'. Skriv

Arkivskaber = odense (retten hedder noget med odense)

Arkivserie = skøde

Periode = 1959-1960

Her vælger jeg 'Skødegenparter' og 'Vis indhold'.

Listen er lang, men vi ved jo, hvad vi leder efter: En ejendom med ejerlav Kristiansdal Hovedgård. Jeg ruller ned til kasse 264 og bestiller den til gennemsyn på Rigsarkivets læsesal. Dér kan jeg så læse skødet og altså se handelsprisen. Kassen indeholder alle handler fra 1927-1991, så når jeg finder matrikelnummeret vil skøderne ligge samlet dér.

Andre artikler om emnet:

Brandforsikring - brandprotokoller

Ejendomshistorie før 1927

Ejendomshistorie - Lars Tømrers hus