Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

 

Tingbøger fra 1927 og frem til ca. 1992 kan findes online hos Rigarkivet.

Her er Rigsarkivets oversigt og vejledning: Ejendomsoplysninger, med introduktion til tinglyste dokumenter.

Og her kommer vores lidt mere udførlige vejledning:

Find matrikelnummer
Find først ud af via et landkort, OIS www.ois.dk eller lignende hvilket matrikelnummer og ejerlav ejendommen har i dag.
Du kan også bruge Kraks kort og vælge 'Matrikler' øverst til højre.

Søg ejendommens blad i tingbogen - en god oversigt
Jeg vil søge på ejendommen Benediktes alle 10, 5250 Odense SV. Jeg vi gerne vide hvad Gudmund Hansen gav for huset i 1959 og hvem han købte det af. Jeg vil også gerne vide hvilke lån han optog dengang. Når en ejendom bliver handlet, sker der en tinglysning af skødet i den retskreds, som ejendommen hører til. Jeg har derfor brug for at vide noget mere om ejendommen og om hvilken retskreds den tilhørte, før jeg kan komme videre.

På OIS finder jeg ud af, at matrikel nummeret er 1aqb Kristiansdal Hgd. (hovedgård), Dalum. Her ser jeg også navnet på de nuværende ejere, der har fået skøde på ejendommen den 10.01.1985.

Derefter skal jeg finde ud af hvilken retskreds adressen Benediktes alle i Dalum hørte under i 1959. Det ser jeg på www.digdag.dk. Her vælger jeg øverst oppe 1959 og i venstre side Retslig og herunder Retskreds. Så klikker jeg på kortet og vælger + i højre side for at zoome ind. Det er lidt (meget) bøvlet. Men brug pilene i kanten af kortet for at navigere. Når du nærmer dig, klikker du på stedet. I venstre side vises nu, at den adresse, jeg søger, hørte under Odense Herredsret fra 1958-1973. Det er ikke altid nødvendigt at tage turen forbi digdag.dk, men den kan være nyttig, hvis ikke du er så stærk i geografien og myndighederne omkring det sted, du søger oplysninger om.

På Rigsarkivets hjemmeside www.sa.dk vælger jeg nu 'Se arkivalier online', Se mere, Ejendomme, Digitaliserede Tigngbøger.
Region = Syddanmark og Retskreds = Odense og Ejerlav = Kristiansdal hgd., Dalum.

Der kommer 14 bøger frem på listen, der hedder fuldstændig det samme på nær bognumre, som er 32-45:

Jeg kan ikke se i oversigten, hvad hver enkelt bog indeholder. Jeg starter med bog nr. 32. På side 2 kan jeg se, at den omfatter matr. nr. fra 1g til 1gz

Bog nr. 33 indeholder matr. 1hd-1ræ
Bog nr. 34 indeholder matr. 1sb-1øæ
Bog nr. 35 indeholder matr. 1aaa-1aiø
Bog nr. 36 indeholder matr. 1aka-1aqø

Matrikelnumrene 'sorteres' i rækkefølge sådan:
1a
1ab
1ac
1abg
1abh osv.

Således bevæbnet med lige dele tålmodighed og overbærenhed med et elendigt indekseringssystem, fandt jeg bog nr. 36 på 5-10 minutter.

På opslag 336 finder jeg 1-aqb dog er anført adressen ’Prinsesse Benediktes Alle 12’ – det er ikke helt korrekt, det er nemlig husnr. 10. Og gadenavnet starter ikke med 'Prinsesse' - men det gjorde det måske dengang.

Jeg kan se at Gudmund Hansen har købt ejendommen 31.08.1959 – købesum er desværre ikke angivet. Jeg ser også, at den er solgt videre til Jan og Mette Johansen for  495.000 kr. i 1985.

ejendomsoplysninger 02

På samme side ser jeg at der er en servitut om bebyggelse m.m.

ejendomsoplysninger 03

På næste opslag, 337, ser jeg hæftelserne (tinglyste pantebreve) på ejendommen.

ejendomsoplysninger 04

Hæftelse nr. 1: 31.08.1959  er lyst et pantebrev på 25.000 kr. til Sparekassen Fyn. Beløbet er streget over, dvs. pantebrevet er senere blevet aflyst - dvs. gælden er betalt tilbage, og sparekasen har derfor ikke længere pant i ejendommen. I højre kolonne kan jeg se, at det er aflyst 06.02.1985. 'Hæftelse nr. 1' betyder, at dette pantebrev har 1. prioritet. Det betyder, at i tilfælde af en tvangsauktion vil auktionsbeløbet først dække denne hæftelse.

Hæftelse nr. 2: 27.11.1959 er lyst et pantebrev til Østifternes Hypotekforening på 8.000 kr. Dette pantebrev har 2. prioritet.

Hæftelse nr. 3: 31.08.1959 er lyst et ejerpantebrev på 20.000 kr. , som er aflyst 10.12.1984. Dette har 3. prioritet næst efter hæftelse (n. h.) 1-2.

Bemærk at lån nr. 2 stadig eksisterer (eller eksisterede, da denne protokol blev udskrevet) – det er ikke streget ud og ikke anført som aflyst.

Nedenunder ser vi Jan og Mettes hæftelser.

Kopi af skødet

Hvis jeg vil finde ud af, hvad Gudmund gav for ejendommen i 1959, må jeg finde en kopi af selve skødet. I tingbogsopslaget ovenfor fandt jeg ud af, at tinglysningsdatoen var 31.08.1959 og nedenunder stod 6554. Det sidste tal er enten et dokumentnummer eller et sidetal i selve tinglysningsprotokollen. Men det letteste er at finde genparten af skødet. Gå til www.sa.dk og vælg 'Avanceret søgning i Daisy'. Skriv

Arkivskaber = odense (retten hedder noget med odense)

Arkivserie = skøde

Periode = 1959-1960

Her vælger jeg 'Skødegenparter' og 'Vis indhold'.

Listen er lang, men vi ved jo, hvad vi leder efter: En ejendom med ejerlav Kristiansdal Hovedgård. Jeg ruller ned til kasse 264 og bestiller den til gennemsyn på Rigsarkivets læsesal. Dér kan jeg så læse skødet og altså se handelsprisen. Kassen indeholder alle handler fra 1927-1991, så når jeg finder matrikelnummeret vil skøderne ligge samlet dér.

Ændrede matrikelnumre
Søg på sa.dk vælges Søg og bestil, Avanceret søgning.
Arkivskaber = rettens navn og arkivserie = tingbog
Så kommer du til arkivserier, der omhandler 'Omskrevne tingbogsblade'.

Byggesager på ejendommen
Halvdelen af landets kommuner har fri adgang til gamle byggesager på ejendomme. Dér kan du f.eks. finde tegninger over bygninger, ansøgning om opførelse af carport osv.
Hjemmesiden hedder weblager.dk - man skal ikke logge ind, bare vælge kommune og derefter adresse.

Andre artikler om emnet:

Brandforsikring - brandprotokoller

Ejendomshistorie før 1927

Ejendomshistorie - Lars Tømrers hus

Ejendomshistorie fra ca. 1990 til nu