Op til 1927 er oplysninger om ejendomme arkiveret i

- Navneregister

- Realregister til skøde- og panteprotokol

- Skøde- og panteprotokol

De fleste af disse herligheder findes online på www.sa.dk under ArkivalierOnline, Find en ejendom. Eller på Daisy.

Før du starter, skal du bruge matrikelnummer og ejerlav på den ejendom du leder efter. Søg evt. på www.ois.dk og vælg BBR-oplysninger, BBR-meddelelse.

Navneregister

Start altid med navneregistret, hvis det findes. Heri står alle købere af ejendomme opført og der er en henvisning til hvilken side personens ejendom skal findes på i Realregister for skøde- og panteprotokoller. 

Realregister til skøde- og panteprotokoller

Et realregister er en oversigt , hvor hver ejendom typisk fylder en dobbeltside. Her finder du for protokollens periode:

- Ejere, købsdato, købesum m.v.

- Hæftelser

- Servitutter og byrder

Realregistret er ført i matrikelnummerorden, så det er egentlig ligesom at slå op i en telefonbog, bare man kender matrikelnummeret.

I realregistret er der ud for hver handel eller hvert tinglyt pantebrev en henvisning med protokolnummer og sidetal i Skøde- og panteprotokollen. Realregistret er - foruden at være et godt overblik - en indgangsnøgle til, hvilken side du skal finde de enkelte handler og lån i skøde-- og panteprotokollen.

Skøde- og panteprotokol

Heri finder du skøder, panteobligationer og aftægtskontrakter skrevet ind i sin fulde ordlyd. Her kan du altså læse detaljer om de enkelte handler og lån. Men du skal altid finde skødet/lånet i realregistret først, for skøde- og panteprotokollen er ført dag for dag, hvor dokumenterne er tinglyst. Og ofte sker tinglysning flere år efter at huset egentlig er handlet.

Vil du tilbage i tiden?

Når du har fundet ejendommen i et Realregister, vil der stå øverst på siden for den ejendom du kigger på, hvilken forrige protokol du skal lede i.

Andre artikler om emnet:

Brandforsikring - brandprotokoller

Ejendomshistorie fra 1927 og frem

Ejendomshistorie - Lars Tømrers hus