GF

På en solrig plet i Tusindårsskoven fik vi endelig afholdt årets generalforsamling den 1. juli. Helt forrygende var der mødt 27 medlemmer op og derudover havde 17 medlemmer afgivet fuldmagt. Alt forløb som vi havde håbet på, idet alle de i forvejen udsendte dokumenter blev godkendt, og vi fik valgt en ny bestyrelse.

Vi glæder os til at komme i gang med at planlægge et efterår med foredrag, slægtsroderi, gotisk læsekreds og måske noget 'fjernundervisning' for jer, der er ekstra bekymrede for Covid-19.

På gensyn i vores gode forening!

På bestyrelsens vegne
Mette Fløjborg
formand