Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Adgang til 60-70 arrangementer - masser af nyhedsbreve - adgang til hyggeligt samvær med slægtsforskere - mulighed for at låne en scanner til billeder og negativer.

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Brandforsikringer er en god kilde til oplysninger om dine forfædres ejendom. Her vil vi gennemgå brandforsikringsprotokoller og brandtaksationsprotokoller.

Efter Københavns Brand i 1728, bev mange husejere ruinerede, fordi alt var tabt ved den omfattende brand. Derfor blev det i 1731 obligatorisk at tegne brandforsikring i købstæderne og langt senere blev det også obligatorisk på landet også. I starten var det 'det offentlige' man tegnede forsikring hos og sidst i 1800-tallet blev der dannet brandforsikringskasser (forsikringsselskaber). Man behøver ikke at bekymre sig så meget om, hvem der var udbyder af forsikringen (arkivskaber), hvis man bruger søgemetoden beskrevet nedenfor.

DIS-Odense har affotograferet en lang række af disse fynske protokoller. Du finder både de affotograferede og resten i Rigsarkivets søgedatabase Daisy på www.sa.dk

Rigsarkivet har også skrevet en vejledning om brandarkivalier. Søg med søgeord ’brandforsiring på deres hjemmeside.

Brandforsikringsprotokollen

Den indeholder oplysninger om 

- forsikringsnummer

- matrikelnummer

- ejerens navn

- nummer i brandtaksationsprotokollen

- en oversigt over bygninger og forsikringssummen for hver bygning.

Sådan finder du brandforsikringsprotokollen:

Søgeord i Daisy:

Arkivskaber: Sognets eller herredets navn

Arkivserie: Brandforsikring

Periode: Søg rundhåndet, f.eks. et årsspænd på 20 år.

Protokollen er ført sognevis og efter gadernes navne. Prøv dig lidt frem, når du leder. Ejendommen føres ind i protokollen, når forsikringen tegnes. Så prøv eventuelt at bruge tinglysningsbøgerne til at finde ud af, hvornår din forfader købte ejendommen.

Eksempel:

Skipper Søren Schmidt boede i Assens by, Udenfor Strandporten nr. 136. Her er familien fundet i folketællingen 1845.

brand 01

I 1840 bor familien i en ejendom i Kindhestegade, men Sørens mor er nævnt først, så de bor nok til leje hos hans mor på det tidspunkt. Søren er altså flyttet til adressen Uden for byporten 136 i perioden 1840-1845. Men måske har han ikke ejet den fra starten.

Vi bestiller brandforsikringsprotokollen for Assens by i denne periode. Søgning i Daisy, Avanceret søgning:

Arkivskaber: assens

Arkivserie: brand
Periode: 1840-1850

Søgesvar der vælges:

1801-1867, Assens Magistrat, Brandforsikringsprotokoller.

I næste billede ses, at den kun findes i papirudgave. Skal derfor bestilles til læsesalen. Der findes både en kasse, der indeholder 1838-1848 og en der indeholder 1847-1867. Bestil begge.

Fandt ham i bogen 1847-1857, som lå i kasse nr. 2. Her står:

Forsikringsnummer 267
Matrikelnummer 288
Skipper Søren Schmidt og kjøbmand P. Brandt
Numre i brandtaksationsprotokollen 16 17 og 337. Numrene16 17 i to kolonner skal tolkes som 16-17, altså der findes nr. 16-1, 16-2, 16-3...16-17 osv. i taksationsprotokollen.

Måske har købmanden købt ejendommen senere og har fået revurderet forsikringen (nr. 337). Her er nummeret ikke to-delt, men det er fordi, der kun er én nr. 337.

Brandforsikringsprotokol Assens - se skipper Schmidt nederst på siden.

brand 02

Brandtaksationsprotokollen

Ved hjælp af nummeret fundet i brandforsikringsprotokollen, slår vi op på nr. 16 og 17 i taksationsprotokollen.

I taksationsprotokollen findes en nærmere beskrivelse af hver bygning og nogle gange er der også tegnet en grundplan over bygningernes placering.

Søren Schmidt blev fundet sådan:

Daisy søgeord

Arkivskaber: Assens

Arkivserie: Brandtaksation

Periode: 1840-1850

Søgesvar: 1771-1867, Assens Magistrat, Brandtaksationer

Her vælges den kasse, der indeholder 1837-1857. I kassen lå to bøger. Søren Schmidt findes i bogen 1847-1847 i kassen under løbenr. 16-17.

Brandtaksationsprotokol, Assens, Søren Schmidt: 

brand 03

Her ses bl.a. at stuehuset er '10 Fag'. Det betyder enten 10 vinduesfag eller 10 spær bredt. Sammenlign med de andre huse i byen og få dermed et overblik over størrelsen af huset.

Andre artikler om emnet:

Ejendomshistorie - Lars Tømrers hus