Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Brandforsikringer er en god kilde til oplysninger om dine forfædres ejendom. Her vil vi gennemgå brandforsikringsprotokoller og brandtaksationsprotokoller.

Efter Københavns Brand i 1728, bev mange husejere ruinerede, fordi alt var tabt ved den omfattende brand. Derfor blev det i 1731 obligatorisk at tegne brandforsikring i købstæderne og langt senere blev det også obligatorisk på landet også. I starten var det 'det offentlige' man tegnede forsikring hos og sidst i 1800-tallet blev der dannet brandforsikringskasser (forsikringsselskaber). Man behøver ikke at bekymre sig så meget om, hvem der var udbyder af forsikringen (arkivskaber), hvis man bruger søgemetoden beskrevet nedenfor.

Danske Slægtsforskere Odense har affotograferet mere end 45.000 sider af disse fynske protokoller. Du finder både de affotograferede og resten i Rigsarkivets hjemmeside www.rigsarkivet.dk, vælg Søg og bestil. Læs mere nedenfor om, hvordan du bestiller.

Brandforsikringsprotokollen
Den indeholder oplysninger om 
- forsikringsnummer
- matrikelnummer
- ejerens navn
- nummer i brandtaksationsprotokollen
- en oversigt over bygninger og forsikringssummen for hver bygning.

Sådan finder du brandforsikringsprotokollen:

Søgeord i Daisy:
Arkivskaber: Sognets eller herredets navn
Arkivserie: Brandforsikring
Periode: Søg rundhåndet, f.eks. et årsspænd på 20 år.

Protokollen er ført sognevis og efter gadernes navne. Prøv dig lidt frem, når du leder. Ejendommen føres ind i protokollen, når forsikringen tegnes. Så prøv eventuelt at bruge tinglysningsbøgerne til at finde ud af, hvornår din forfader købte ejendommen.

Eksempel:

Skipper Søren Schmidt boede i Assens by, Udenfor Strandporten nr. 136. Her er familien fundet i folketællingen 1845.

brand 01

I 1840 bor familien i en ejendom i Kindhestegade, men Sørens mor er nævnt først, så de bor nok til leje hos hans mor på det tidspunkt. Søren er altså flyttet til adressen Uden for byporten 136 i perioden 1840-1845. Men måske har han ikke ejet den fra starten.

Vi bestiller brandforsikringsprotokollen for Assens by i denne periode. Søgning i Daisy, Avanceret søgning:

Arkivskaber: assens
Arkivserie: brand
Periode: 1840-1850

Søgesvar der vælges:
1801-1867, Assens Magistrat, Brandforsikringsprotokoller.

I næste billede ses, at den kun findes i papirudgave. Skal derfor bestilles til læsesalen. Der findes både en kasse, der indeholder 1838-1848 og en der indeholder 1847-1867. Bestil begge.

Fandt ham i bogen 1847-1857, som lå i kasse nr. 2. Her står:

Forsikringsnummer 267
Matrikelnummer 288
Skipper Søren Schmidt og kjøbmand P. Brandt
Numre i brandtaksationsprotokollen 16., 17. og 337. Numrene16. og 17. i to kolonner skal tolkes som hovednr. 16, løbenr. 17, altså der findes nr. 16-1, 16-2, 16-3...16-17 osv. i taksationsprotokollen.

Måske har købmanden købt ejendommen senere og har fået revurderet forsikringen (nr. 337). Her er nummeret ikke to-delt, men det er fordi, der kun er én nr. 337.

Brandforsikringsprotokol Assens - se skipper Schmidt nederst på siden.

brand 02

Brandtaksationsprotokollen
Ved hjælp af nummeret fundet i brandforsikringsprotokollen, slår vi op på hovednr. 16, løbenr. 17 i brandtaksationsprotokollen.

I brandtaksationsprotokollen findes en nærmere beskrivelse af hver bygning og nogle gange er der også tegnet en grundplan over bygningernes placering.

Søren Schmidt blev fundet sådan:

Daisy søgeord
Arkivskaber: assens
Arkivserie: brandtaksation
Periode: 1840-1850

Søgesvar: 1771-1867, Assens Magistrat, Brandtaksationer
Her vælges den kasse, der indeholder 1837-1857. I kassen lå to bøger. Søren Schmidt findes i bogen 1847-1847 i kassen under løbenr. 16-17.

Brandtaksationsprotokol, Assens, Søren Schmidt: 

brand 03

Her ses bl.a. at stuehuset er '10 Fag'. Det betyder enten 10 vinduesfag eller 10 spær bredt. Sammenlign med de andre huse i byen og få dermed et overblik over størrelsen af huset.

Artiklen er ajourført 11.2022 af Mette F.

Andre artikler om emnet:
Ejendomshistorie - Lars Tømrers hus