Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til flere arrangementer hver uge - både fysisk og online. Vi udsender også en strøm af nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du har mulighed for at låne en scanner til billeder og negativer. Foreningen lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Brandforsikringer er en god kilde til oplysninger om dine forfædres ejendom. Her vil vi gennemgå brandforsikringsprotokoller og brandtaksationsprotokoller.

Efter Københavns Brand i 1728, bev mange husejere ruinerede, fordi alt var tabt ved den omfattende brand. Derfor blev det i 1731 obligatorisk at tegne brandforsikring i købstæderne og langt senere blev det også obligatorisk på landet også. I starten var det 'det offentlige' man tegnede forsikring hos og sidst i 1800-tallet blev der dannet brandforsikringskasser (forsikringsselskaber). Man behøver ikke at bekymre sig så meget om, hvem der var udbyder af forsikringen (arkivskaber), hvis man bruger søgemetoden beskrevet nedenfor.

DIS-Odense har affotograferet en lang række af disse fynske protokoller. Du finder både de affotograferede og resten i Rigsarkivets søgedatabase Daisy på www.sa.dk

Rigsarkivet har også skrevet en vejledning om brandarkivalier. Søg med søgeord ’brandforsiring på deres hjemmeside.

Brandforsikringsprotokollen

Den indeholder oplysninger om 

- forsikringsnummer

- matrikelnummer

- ejerens navn

- nummer i brandtaksationsprotokollen

- en oversigt over bygninger og forsikringssummen for hver bygning.

Sådan finder du brandforsikringsprotokollen:

Søgeord i Daisy:

Arkivskaber: Sognets eller herredets navn

Arkivserie: Brandforsikring

Periode: Søg rundhåndet, f.eks. et årsspænd på 20 år.

Protokollen er ført sognevis og efter gadernes navne. Prøv dig lidt frem, når du leder. Ejendommen føres ind i protokollen, når forsikringen tegnes. Så prøv eventuelt at bruge tinglysningsbøgerne til at finde ud af, hvornår din forfader købte ejendommen.

Eksempel:

Skipper Søren Schmidt boede i Assens by, Udenfor Strandporten nr. 136. Her er familien fundet i folketællingen 1845.

brand 01

I 1840 bor familien i en ejendom i Kindhestegade, men Sørens mor er nævnt først, så de bor nok til leje hos hans mor på det tidspunkt. Søren er altså flyttet til adressen Uden for byporten 136 i perioden 1840-1845. Men måske har han ikke ejet den fra starten.

Vi bestiller brandforsikringsprotokollen for Assens by i denne periode. Søgning i Daisy, Avanceret søgning:

Arkivskaber: assens

Arkivserie: brand
Periode: 1840-1850

Søgesvar der vælges:

1801-1867, Assens Magistrat, Brandforsikringsprotokoller.

I næste billede ses, at den kun findes i papirudgave. Skal derfor bestilles til læsesalen. Der findes både en kasse, der indeholder 1838-1848 og en der indeholder 1847-1867. Bestil begge.

Fandt ham i bogen 1847-1857, som lå i kasse nr. 2. Her står:

Forsikringsnummer 267
Matrikelnummer 288
Skipper Søren Schmidt og kjøbmand P. Brandt
Numre i brandtaksationsprotokollen 16 17 og 337. Numrene16 17 i to kolonner skal tolkes som 16-17, altså der findes nr. 16-1, 16-2, 16-3...16-17 osv. i taksationsprotokollen.

Måske har købmanden købt ejendommen senere og har fået revurderet forsikringen (nr. 337). Her er nummeret ikke to-delt, men det er fordi, der kun er én nr. 337.

Brandforsikringsprotokol Assens - se skipper Schmidt nederst på siden.

brand 02

Brandtaksationsprotokollen

Ved hjælp af nummeret fundet i brandforsikringsprotokollen, slår vi op på nr. 16 og 17 i taksationsprotokollen.

I taksationsprotokollen findes en nærmere beskrivelse af hver bygning og nogle gange er der også tegnet en grundplan over bygningernes placering.

Søren Schmidt blev fundet sådan:

Daisy søgeord

Arkivskaber: Assens

Arkivserie: Brandtaksation

Periode: 1840-1850

Søgesvar: 1771-1867, Assens Magistrat, Brandtaksationer

Her vælges den kasse, der indeholder 1837-1857. I kassen lå to bøger. Søren Schmidt findes i bogen 1847-1847 i kassen under løbenr. 16-17.

Brandtaksationsprotokol, Assens, Søren Schmidt: 

brand 03

Her ses bl.a. at stuehuset er '10 Fag'. Det betyder enten 10 vinduesfag eller 10 spær bredt. Sammenlign med de andre huse i byen og få dermed et overblik over størrelsen af huset.

Andre artikler om emnet:

Ejendomshistorie - Lars Tømrers hus