Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

I perioden 1815-1875 blev tyende ført i til- og afgangslister i kirkebogen, hvis de krydser sognegrænsen. Dvs. når de rejste ud af sognet, blev de skrevet på afgangslisten i det sogn de forlod. Pr. samme dato bør man kunne finde dem på tilgangslisten i det sogn, de rejser til.

Det er kun de tjenende ånder, som føres i listerne. Og det varierer meget, hvad der anføres i listen. Listen føres i datoorden, dvs. der er mange indførsler pr. 1. maj og 1. november, som kaldes Skiftedag. Dengang kunne man ikke skifte plads i utide, men kun på disse to datoer i året.

Listen kan indeholde:

- Navn
- Dato
- Erhverv
- Alder
- Hvilken gård/arbejdsgiver/sogn de forlader eller rejser til

Navnet findes altid, datoen som regel også. Men resten er meget forskelligt, så glæd dig ikke for tidligt...

Efter 1875 er der ført tyendeprotokoller. Læs mere om dem i denne artikel: Tyende - hvad kan man finde om dem?.

/Mette F 01.2023