Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Hvis en ugift kvinde føder et barn, vil hun ofte søge om børnebidrag fra barnefaderen. Sagen starter dér hvor den formodede barnefar bor. Først skal han vedkende sig faderskabet - eller dømmes som barnefar, derefter fastsættes bidragets størrelse.

En sag om børnebidrag kaldes i arkivsprog for en alimentationssag.

Hvis de er enige finder du sagen som en 'journalsag' under amtet. Hvis de ikke er enige, findes der en resolution.

Men hvordan finder man sådan en sag?

Sagen er arkiveret hos amtet eller stiftamtet. (2 navne for det samme, det hedder stiftamt, hvis der er en biskop i amtet). Når man søger under amtet skal man finde journalen og selve sagen. De forskellige amter har arkiveret disse sager forskelligt. 

Vigtigt at huske:
Journal = register over amtets sager
Journalsag = selve sagen
Resolution = afgørelse hvor faren idømmes, hvad han skal betale.

Start med at finde ud af, hvad alimentationssager er arkiveret under i det amt du søger:

Søgeord på www.sa.dk: 
Arkivskaber: Aalborg Stiftamt
Arkivserie: Oversigt over journalsager.

Her ser man, at disse sager hedder 'R' i amtsjournalen for Aalborg. Men da det er forskelligt fra amt til amt, skal du starte med oversigten.

Derefter skal vi finde journalen. En amtsjournal er faktisk et register. Sådan finder du den:

Søgeord på sa.dk
Arkivskaber: Aalborg stiftamt
Arkivserie: Journal

Sagerne føres ind i kronologisk orden - dvs. alle amtets sager er ført her. I venstre side står et bogstav og et journalnummer ud for hver sag.
- f.eks. R 986 fra 10.05.1880.

Nu skal vi finde selve sagen. Derfor skal vi lede efter journalsager:

Søg igen på sa.dk
Arkivskaber: Aalborg Stiftamt
Sekivserie: Journalsager

Find den kasse, der indeholder sager med 'R' og indeholder det løbenummer du søger. Måske findes den ikke online, og så må du en tur til Rigsarkivet i den pågældende landsdel. Det er meget brugte arkivalier og sendes derfor ikke mellem landsdelene.

 

Oversigt over amterne arkiverer disse sager:
Odense amt - søgeord arkivserie: Alimentation
Ribe amt 'K'
Svendborg amt '6' - søgeord arkivserie: Alimentation
Aalborg amt 'R'

 

Mere om emnet:

Jette Kottals hjemmeside:
https://www.slaegtshistoriker.dk/blog/rigsarkivets-arkivdatabase-daisy-faderskabssager-og-arkivregistraturer/

Anden artikel om emnet på vores hjemmeside: Faderskabssag - alimentationssag