Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

 

Adopterede børn fremgår som regel af kirkebogen ved barnets fødsel. Her er adoptionsbevillingen anført og måske barnets nye efternavn. Men plejbørn er knap så nemme.

Hvis barnet bare er afleveret til en familie i 1800-tallet, optræder det som regel ingen steder. Dog kan 'sagen' have været igennem sognerådet, så der måske er opført noget i sognerådets protokol. Og hvor finder man så den? Hvis den er bevaret, kan den være på www.sa.dk - brug sognets navn som søgeord under 'Arkivskaber'. 

Hvis der er tale om en sag i en by, kan protokollen muligvis befinde sig hos stadsarkivet i den pågældende by.

Efter 1888
Lov om tilsyn med plejebørn af 20. april 1888 beskriver, at ingen må modtage et barn under 14 år i pleje mod betaling uden først at have indhentet kommunalbestyrelsens tilladelse. Baggrunden for lovens indførelse var, at der var mistænkelig stor dødelighed blandt plejebørn. Disse børn var ofte gratis arbejdskraft og blev behandlet dårligt. Ved lovens indførelse indførte man også offentligt tilsyn med plejebørn, således at man kunne kontrollere at børnene ikke forsvandt. Loven vedrørte kun de plejefamilier, hvor der blev givet en form for betaling fra det offentlige. Privat formidlet pleje, hvor det offentlige ikke betalte for opholdet, blev først omfattet af loven i 1923, da loven blev revideret.