ds logo

Vi har i eftersommeren 2018 valgt at indgå en partnerskabsaftale med den nye lands forening, Danske Slægtsforskere. Bestyrelsen ser det som en fordel for vores gode forening, at vi er med i det store fællesskab. Medlemmerne er orienteret om de nærmere overvejelser via email.