Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Til vores medlemmer og gæster:

De sædvanlige regler om at passe på hinanden, gælder selvfølgelig også i vores lokale i Bolbro:

* Gå ikke ind, hvis du føler dig syg - se evt. Sundhedsstyrelsens plakat her.

* Afsprit dine hænder grundigt ved ankomst. Det er obligatorisk. Brug de grønne spritflasker flittigt. 

* Gå ikke ind i lokalet før mødelederen er færdig med at rengøre borde og stole og håndtag.

* Hold 1 meters afstand til andre personer i lokalet.

* Gå IKKE ud i køkkenet! 

* Vi opsætter stole med god afstand. Flyt IKKE på stolene, med mindre 'naboen' accepterer, at du rykker tættere på.
* Sæt dig ned, når du er kommet af med overtøjet. Vores møder er baseret på, at vi sidder ned med god afstand. Vil to eller flere gerne sludre lidt, må I hjertens gerne det, men I skal sætte jer ned med behørig afstand - eller gå udenfor.


Hvis du ikke overholder vores regler, vil du blive bedt om at gå hjem igen. 


Mødelederne kører en vogn frem med kaffe, te og vandkander. SPRIT DINE HÆNDER inden du rører ved noget på vognen. Når du er færdig sættes det brugte service nederst på vognen.


Til vores hjælpere:

* Mød ind på det klokkeslæt, der står i vagtplanen - i kolonnen med tidspunktet for booking af lokalet.

* Sæt grøn spritflaske frem på et bord ved indgangsdøren - så gæsterne næsten snubler over den :-)

* Opsæt 4 borde som vi plejer + et til oplægsholder + et ved stolebunkerne (til brochurer og spritflaske)

* Opsæt 2 stole på hver side af hvert bord. Det gælder alle bordene. Dvs. der er i alt 32 pladser. Overskydende 'gamle' stole sættes langs skolegårds-væggen.

* Afvask borde og stolehåndtag og stolerygge med rengøringsmiddel i hvid flaske. Der er engangsklude i køkkenet th. for kaffemaskinen. 

* Rul ledninger ud (Slægtsroderi)

* Læg brochurer og gotisk-bogen frem på bordet ved indgangen - bag den grønne spritflaske.

* Luk først op for dagens gæster, når rengøringen er foretaget og alt er stillet op. 

* Kun en person har adgang til køkkenet, I vælger selv, hvem det skal være, når vagten starter,

* Mødeleder og hjælper har bemyndigelse og pligt til at bortvise gæster, der ikke overholder vores regler om sprit og afstand.

* Sæt vognen med kaffe, te, kopper, vandkande, vandglas frem. Sæt en grøn spritflaske på vognen.

* Når du skal hjælpe nogen, så sørg for at holde mindst en meters afstand til både den du skal hjælpe og 'naboen'. Det er ikke tilladt at 'stikke snuden ind' mellem to deltagere. Hvis der ikke er plads nok, så gå begge to et andet sted hen og sæt jer og løs problemet.

* Hvis der er flere arrangementer samme dag, skal der rengøres i pausen. I må selv slås om, hvem der gør det...

 

Efter dagens sidste arrangement:

Hjælperne rengør det hele igen på samme måde og rykker borde og stole på plads.

 

Indhold:

Håndsprit, grønne flasker: Midlet er Borup Håndsprit 85% med glycerin. Se sikkerhedsdatablad.

Rengøringsmiddel, hvide flasker: Midlet er Klorrengøringsmiddel og vand i forhold 1:19 (i henhold til Statens Serum Instituts vejledning om desinficering af overflader).

 

Mette Fløjborg

formand
redigeret 15.09.2020