Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til flere arrangementer hver uge - både fysisk og online. Vi udsender også en strøm af nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du har mulighed for at låne en scanner til billeder og negativer. Foreningen lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

VI MØDES ONLINE NÆSTE GANG, DEN 24.01.2022 KL. 12.30, MED SAMME LINK SOM VI BRUGTE SIDST. 

Denne side handler om projektet 'Banditter', som tager udgangspunkt i fangerne på hjemmesiden www.banditter.dk. Læsekredsen er gået i gang med at indtaste domme, signalementer og oversigt over, hvad personen medbragte til tugthuset. 

Kontaktpersoner på projektet er Klaus Guldager og Mette Fløjborg.

Her er en oversigt over, hvem der laver hvad. Oversigten ajourføres af Klaus og Mette. Hver gruppe får tildelt et antal fanger, som de arbejder med.

Her er en vejledning til projektet. Læs den godt igennem, inden du går i gang. Eventuelle spørgsmål sendes til Mette.

Her er et link til billedfilerne, som du kan hente ned på din egen pc. HØJREKLIK på en fil og vælg DOWNLOAD. Filen havner i mappen 'Overførsler' på din pc.

Her findes en skabelon til indtastningen - en tekstfil, som du downloader. Denne tekstfil kan indlæses i Transcript, eller du kan åbne den og skrive direkte i den, når den er downloadet på din pc.

Har I brug for hjælp til at sætte små online-møder op til jeres små grupper, skal I bare henvende jer til Mette.