Foreningen har en lang række frivillige, der hjælper Rigsarkivet med at fotografere og scanne arkivalier, som ender på Rigsarkivets hjemmeside, når vi har digitaliseret materialet.

Vi har indtil videre scannet og fotograferet mere end 700.000 sider, som er tilgængelig online, f.eks.

- alle fynske dødsattester til og med 1943

- fynske brandprotokoller, jordemoderprotokoller, tyendeprotokoller, søruller, arrestantprotokoller, fæsteprotokoller, skifteprotokoller, navneregistre mm.

- lige nu er vi i gang med alle fynske kirkebøger (hovedministerialbøger) for perioden 1813-1892.

Har du lyst til at være med i arbejdet, så kontakt os gerne.

Her kommer en række vejledninger for digital-holdet, så vi sikrer, at alle gør arbejdet på den rigtige måde.

Tastevejledning faesterogskifter indtastning af fæster

Tastevejledning faesterogskifter indtastning af skifter

Vejledning skifteuddrag - til dig der vil bidrage med at lave skifteuddrag

Vejledning skifteuddrag - ved indlæsning af uddrag fra f.eks. Aurelia

 

Vejledning bogscanner

Vejledning dokumentscanner

Vejledning efterbehandling

Vejledning fotografering af protokoller

Vejledning sortering af dødsattester