Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

 

KOM GODT I GANG

Bogscannere og PC forbindes, tilslut en løs harddisk. Tilslut fodpedal eller ‘håndtryk’ bag på scanneren.

Tænd for strøm til begge dele. Scanneren tændes bag på foden. Den lille lampe på scanneren tændes med let berøring bagpå.

PC-en startes op. 

Adgangskode til PC-erne: Fotogruppe

På PC nr. 3 kan man også logge ind med pinkode: 2020

Vælg regnearket på PC-ens skrivebord. Find den kasse, du vil scanne.

 

1 Vælg HARDDISK symbolet på PC-ens skrivebord

Opret en mappe deri med navnet ååååmmdd_xx_1 hvor xx er dine initialer og tallet 1 betyder, at det er din første kasse i dag, tryk ENTER. Luk vinduet. Mappenavn eksempel: 20200917_mf_1

 

2 Åbn scanneprogrammet Czur 

Åbn via genvej på skrivebordet og vælg SCAN nederst th.

 

3 Øverst tv. klikker du på et lille mappesymbol med tandhjul 

Nu klikker du dig i venstre side frem til harddisken og til sidst klikker du på den nye mappe du oprettede før. Tryk nu på knappen: Vælg mappe.

Start scanning. 

Luk scanneprogrammet, når du er færdig med en kasse. 

Start på næste kasse: Gentag punkt 1-3. Den næste mappe på harddisken navngives ååååmmdd_xx_2 osv.

 

SCANNING

bogscan 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den røde ramme har jeg sat på for at vise scanningsområdet. I højre side  vælges FLAT SINGLE PAGE.

Nederst i billedet, i CZUR-scanningsprogrammet, er der en skyder-knap - sørg for at den belyser billederne tilpas, så de hverken bliver for lyse eller for mørke. Har du en bogside med meget svag skrift, kan det være nødvendigt at ændre på skyderen, men husk at sætte den tilbage igen.

Læg en åben bog på pladen. Hvis hele bog-opslaget ikke kan vises på skærmen, skal du lægge skumgummiplader under scanneren indtil bogens kanter er synlige.

bogscan 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er alt klar! De 4 blanke knapper på foden skal du IKKE bruge.

Læg max. 5 skumplader under scanneren. Er der brug for flere plader, skal kassen ikke scannes, men fotograferes! Sæt den tilbage på vognen med en seddel mærket ‘FOTO’.

Du kan bladre, så snart tre røde lazerstreger vises vandret på bogen (1-2 sekunder).

Tryk - Vent på røde streger - Bladre - Tryk - Røde streger - Bladre - Tryk - Røde streger - Bladre…
Det går temmelig tjept! (De røde streger er meget tydeligere i virkeligheden end på billedet nedenfor).

bogscan 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kig på de røde streger og bogen mens du arbejder.

Kig med mellemrum på skærmen, så ser du om bogen ligger skævt eller hopper ud af billedet.

bogscan 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du opdager en fejl undervejs eller er i tvivl om du har et billede kan du via mappesymbolet øverst gennemse dine billeder. Klik på et af de sidste billeder og bruge højre/venstre pile for at bladre. Vil du slette et billede: Husk nummeret på billedfilen. Luk billedet. I mappen højreklikker du på billednummeret og vælger Slet.

Hop tilbage til scannerprogrammet med ALT+TAB.

 

RÆKKEFØLGE AF BILLEDER

Billede 1 af kassens label

Vælg Manuel Selection i Czur programmet i højre side.

Stil kassen på pladen og vip scanneren bagover med venstre hånd. Kig på pc’en for at sikre at hele stregkodelabelen vises i billedområdet. Det gør ikke noget, at billedet er lidt forvrænget – bare al etikettens tekst/stregkode er læsbart. Tryk.

Alternativ: Ryk scanneren ud til bordkanten og lad kassens label svæve langs bordkanten. Tryk.

bogscan 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 2 bogryggen

Vælg Manuel Selection i Czur programmet i højre side. 

bogscan 06

 

 

 

 

 

Nu vises ‘Box select the scanning area’ på skærmen. Læg bogen med ryggen opad (evt. med skumpølser under). Træk med musen for at angive, hvad billedet skal indeholde, nemlig bogryggen og en anelse luft øverst og nederst. Tryk.

bogscan 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobbeltklik i boksen for at fjerne boksmarkeringen.

 

Billede 3 af bogens forside

Vælg Flat Single Page i CZUR programmets højre side. Læg bogen lige. Tryk. 

Hvis scanneren IKKE kan finde ud af selv at markere bogens forside, skal du gøre det på samme måde som billede 2. Det sker især, hvis bogen er mørk i farven.

bogscan 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 4-999 af bogens indhold

Tag billeder af alle bogens sider. Se senere afsnit om blanke sider.

Læg bogen lige, så lodret i bogen er lodret i billedet på PC-en.

Vælg Flat Single Page i CZUR programmets højre side. Scanneren tager nu billederne tæt ind til bogens kanter.

Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt i stedet at bruge Manuel Selection. Det er OK, hvis det andet ikke virker. Men pas på undervejs: Der må ikke være ret meget sort kant udenom bogen.

 

Næstsidste billede af bogens bagside

Gør det på samme måde som billede 3

 

Sidste billede af kassens stregkode

STOP!!! Gennemgå billederne før du slutter af med et billede af stregkoden. 

Se kapitel GENNEMGÅ BILLEDERNE.

Tag billede af stregkoden, når du er helt færdig med kassen. Gøres på samme måde som billede 1.

Luk scanneprogrammet.

 

LIDT AF HVERT

Billeder af løse ark

Tag billeder af løse ark i bogen med håndskreven tekst på (trækpapirslapper mm. udelades).

Regel for løse sedler:

  1. Først fotograferer du opslaget, som du ser det - med sedlen liggende på højre side.
  2. Derefter bladrer du sedlen, så bagsiden vender opad på venstre side. Tag et billede af dette. 
  3. Derefter løfter du sedlen helt væk og fotograferer hele opslaget uden sedler. 
  4. Læg derefter sedlen på plads og bladr videre. 

Vi scanner også den blanke bagside af sedlerne, fordi brugeren så kan se, at der ikke står noget. 

Billede 1:

bogscan 14a

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 2:

bogscan 14b

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 3:

bogscan 14c

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 4 - sidste billede efter alle sedler:

bogscan 14d

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag IKKE billeder af eventuelle tryksager, der ligger løst i bogen.

 

Brug af spisepinde

Pindene må kun lige komme ca. 1 cm ind på siden, og absolut helst i hjørnerne. Hvis man undtagelsesvis er nødt til at tynge bogen ned midt på siden, for at siderne ligger vandret, skal de så lidt ind på siden som muligt, og må aldrig dække tekst. Hvis begge dele er helt umuligt, er der kun glasplade tilbage. Den er også svær, for dér skal man undgå genskin.

Eksempel:

bogscan 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanke sider i bogen 

Hvis der under scanning er mere end to blanke sider, så scannes:

  • Første blanke opslag. 
  • På næste blanke opslag lægges en seddel midt på side: “Blanke sider er sprunget over”.
  • Herefter bladrer du frem til næste side med indhold og fortsætter scanningen.

 

Sørg for at bogens højre og venstre side er vandret

Stabl evt. op med skumgummiplader under bogens venstre side, så både venstre og højre side af bogopslaget ligger nogenlunde vandret. 

 

Tekst fra underliggende sider må ikke være synlig i kanten af billedet

Hvis en side er ‘lidt for lille’, så man kan se noget tekst fra siden nedenunder, skal du lægge hvidt papir ind bag siden, så læseren kun kan se den relevante tekst på det færdige billede. Det er nemlig svært at skelne hvad-der-er-hvad, når man sidder foran skærmen og ser en bogside online.

Eksempel på, hvor der burde have været lagt et hvidt ark ind under bogsiden i højre side, så man KUN kan se teksten på side 251:

bogscan 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNEMGÅ BILLEDERNE

INDEN du afslutter kassen, skal du gennemgå alle billeder!

Klik på Åbn-mappe symbolet øverst til venstre.

bogscan 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobbeltklik på det første billede for at åbne det. Vælg HØJREPIL for at bladre alle billederne igennem. 

Du skal checke 

- at der er billeder af alle bogens sider (sidetal 1-2-3-4-5-6...) 
- kig på billedkvalitet (hænder, blafrende sider mm).  
- om hele bogsiden er med, især over- og underkant
- om der er for meget sort luft omkring billederne
- om der er sider, der ikke kan læses. Nogle gange - hvis skriften er meget svag, kan hele billedet blive overbelyst, og derved bliver skriften så svag, at det ikke kan læses

 

SÅDAN RETTER DU FEJL

To ens billeder 

Notér nummeret på billedet på en lap papir.

Når du er færdig med at gennemgå alle billederne, sletter du dubletten sådan:

Gå til billedmappen: Højreklik på det billede, der skal slettes, og vælg Slet. Der vil nu være ‘huller’ i billednummer-rækken, men det er helt OK.

 

Fejl på et billede

En fejl kan f.eks. være en hånd på siden eller en side der blafrer eller en side hvor al tekst ikke er med øverst eller nederst.

Notér billednummeret på billedet på en lap papir. 

Når du er færdig med at gennemgå alle billederne, sletter du billedet sådan:

Gå til billedmappen: Højreklik på det billede, der skal slettes, og vælg Slet. Der vil nu være ‘huller’ i billednummer-rækken, men det er helt OK.

Tag billedet korrekt. HUSK AT SKRIVE i bemærkningskolonnen på regnearket: Ommere, så efterbehandleren kan se, at de sidste billeder skal jongleres på plads..

 

Du mangler at scanne en side i bogen

Tag det manglende billede til sidst. Det nye billede lægger sig automatisk sidst i billedrækken.

HUSK AT SKRIVE i bemærkningskolonnen på regnearket: Ommere, så efterbehandleren kan se, at de sidste billeder skal jongleres på plads..

 

Bogens side xx findes ikke

Hvis der er et spring i bogen fra side 20 til 22 skal du i regnearkets kolonne Bemærkning skrive: “Side 21 findes ikke i bogen”

bogscan 13

 

 

 

Derefter vil efterbehandleren indsætte en tekst på billedet, så brugeren kan se, at det ikke bare er os, der har glemt at scanne nogle sider.

Billedet er ulæseligt, fordi skriften er for svag

Tag billedet igen med korrekt lysmængde. Stilles på ‘skyderen’ nederst i CZUR-skærmbilledet. HUSK AT SKRIVE i bemærkningskolonnen på regnearket: Ommere, så efterbehandleren kan se, at de sidste billeder skal jongleres på plads..

 

Der er for meget sort kant om et billede

Slet det fejlbehæftede billede og tag det igen til sidst. 

HUSK AT SKRIVE i bemærkningskolonnen på regnearket: Ommere, så efterbehandleren kan se, at de sidste billeder skal jongleres på plads..

 

Luk programmet CZUR 

Vælg først BACK knappen øverst tv. og derefter lukkes på X-et øverst til højre. Tag dig ikke af en advarsel om at alt vil blive slettet :-) - det er kun billeder i programmets hukommelse, der slettes, dvs. du vælger CONFIRM til advarslen.

Vil du scanne flere kasser?

Se punkt 1-3 fra kapitlet KOM GODT I GANG.

 

VED DAGENS SLUTNING

Sluk scanneren.

Sluk scanneren på kontakten på væggen.

LOG UD AF GOOGLE: Gå til regnearket. Log af øverst til højre på det runde symbol med dit forbogstav.

LUK PC-en ordentligt ned - ikke bare smække låget…

Sluk for strømmen på væggen. Fjern alle kabler fra PC-en. Lad alle kabler blive siddende i scanneren.

Lad harddisk-kablet ligge på bordet ved scanneren. 

Fjern harddisken fra PC-en og læg den i posen “Harddisk i gang” i fotokassen.

Billederne ligger nu på harddisken og venter på at de kommende dages portioner lægges ind.

Læg PC-en på ‘vognen’ med udstyr. 

Efterbehandleren henter harddiske med jævne mellemrum (se kalenderen).

 

SÆRLIGT DEN DAG, DER KOMMER EN EFTERBEHANDLER OG HENTER HARDDISKE

(Se kalenderen)

Alle harddiske fra I-gang-posen lægges over i posen “TIL EFTERBEHANDLER”. Hvis efterbehandleren skriver at han/hun kommer kl. 14.50 kan I sagtens arbejde videre på I-gang-harddiskene, så efterbehandleren kan få mest muligt med hjem.

Vejledningen er udarbejdet af 
Mette F 17.09.2020