Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

 

Denne fantastiske hjemmeside er en stor hjælp for slægtsforskere. Her kommer om kort tid en grundig vejledning i at bruge hjemmesiden.

Denne del B, er en blandet landhandel af Theodor Aggeboes betragninger om livet og samtiden. Vil du i stedet læse om hans erindringer som politibetjent i Odense mm., skal du læse første del:

Politibetjent Theodor Aggeboes erindringer, del A

side 74
Herefter vil jeg anføre lidt om Politik og begynde med

Finanslovnegtelsen

Man tænke sig en Forsamling paa 100 Mand, Folkets Ud-
valgte, Landets klogeste Mænd, "den høie Rigsdag", negte Ministerne

Læs mere …

Aggeboes historie er transskriberet af Danske Slægtsforskere Odenses 'skrå læsekreds' i efteråret 2020. Denne artikel indeholder side 1-74

Resten kan læses her: Politibetjent Aggeboes erindringer, del B

Livserindringer optegnet af Frederik Bielefeldt Theodor Aggeboe

Side, indhold                                                                                              
1-4, Indledning. Min Uddannelse og Tjeneste til 1848                                                        
5-26, Min Tjeneste til 1852 og Deltagels i 3 Aarskrigen.    

Læs mere …