Vores dygtige gotiske læsekreds har transskriberet en omfattende beretning, der handler om, hvad Lassen oplevede i købstæderne og i herrederne, da han tog rundt og inspicerede forvaltningen på vegne af Danske Kancelli og kongen, Frederik VI.

Hele teksten og billederne af den originale kilde kan læses på danmarkshistorien.dk